تحصیل در دانشگاه های رایگان آلمان
  • در دانشگاه های رایگان آلمان دروس به چه زبانی تدریس می گردند؟

  • آیا در هنگام تحصیل در دانشگاه های رایگان آلمان امکان کار دانشجویی وجود دارد؟

  • آیا امکان اقامت دائم و تابعیت آلمان با ویزای تحصیلی امکان پذیر است؟

  • پس از چند سال اقامت در آلمان می توان جهت دریافت تابعیت این کشور اقدام نمود؟