دانشگاه West of England Bristol

در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه West of England Bristol، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه West of England Bristol را مطالعه نمایید.

 

دانشگاه UWE یک دانشگاه مدرن و پویا می باشد که دارای دانشجویان متعددی از ۱۴۰ کشور جهان می باشد. این دانشگاه با داشتن بیش از ۳۰۰۰۰ دانشجو و ۳۲۰۰ کارمند یکی از بزرگترین و پر طرفدار ترین دانشگاه های کشور انگلستان می باشد. با تحصیل در این دانشگاه هم می توان از مدرک این دانشگاه در کشور انگلستان بهره برد و هم می توان از تحصیل در دیگر کمپ های همکار این دانشگاه استفاده کرد. این دانشگاه بیش از ۴ کمپ در شهر Bristol و کمپ های دیگری در Gloucester و Hartpury College نیز دارد.  این دانشگاه با بیش از ۲۰۰ میلیون پوند هزینه  به دنبال فراهم کردن فضای آموزشی و اسکان دانشجویان در حال حاضر و تا سال ۲۰۲۰ می باشد و این امر از نکات بسیار مهم در این دانشگاه می باشد.

دانشگاه UWE در سال ۱۲۶۹ تاسیس شده است و دارای رتبه ۴۷ در کشور انگلستان و رتبه ۵۵۵ در جهان می باشد. این دانشگاه در شهر Bristol  و به آدرس Coldharbour Lane Bristol BS16 1QY South West England United Kingdom می باشد. همچنین این دانشگاه با Hartpury College نیز جهت ارائه دروس پیش از دانشگاه در ارتباط می باشد

 

رنکینگ جهانی دانشگاه: ۵۵۵
رنکینگ دانشگاه در انگلستان: ۴۷
 

کارشناسی (Bachelor):

Accounting and Finance – BA(Hons)

Accounting and Finance (with Foundation Year) – BA(Hons)

Aerospace Engineering – MEng

Aerospace Engineering – BEng(Hons)

Aerospace Engineering (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Aerospace Engineering Manufacturing – FdSc

Aerospace Engineering with Pilot Studies – MEng

Aerospace Engineering with Pilot Studies – BEng(Hons)

Aerospace Engineering with Pilot Studies (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Agriculture – FdSc

Agriculture (Top-Up) * – BSc(Hons)

Agriculture, Conservation and Sustainable Management (Top up) – BSc(Hons)

Animal Behaviour and Welfare – MSci

Animal Behaviour and Welfare – FdSc

Animal Behaviour and Welfare – BSc(Hons)

Animal Management – BSc(Hons)

Animal Management – FdSc

Animal Science and Management – FdSc

Animation – BA(Hons)

Applied Agriculture (International) * – BSc(Hons)

Applied Agriculture * – BSc(Hons)

Applied Animal Science – BSc(Hons)

Applied Animal Science with Therapy – BSc(Hons)

Applied Computing – FdSc

Applied Computing – BSc(Hons)

Applied Paramedic Science – BSc(Hons)

Architectural Technology and Design – BSc(Hons)

Architectural Technology and Design (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Architecture – BSc(Hons)

Architecture (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Architecture and Environmental Engineering – BEng(Hons)

Architecture and Environmental Engineering (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Architecture and Planning – BA(Hons)

Architecture and Planning (with Foundation Year) – BA(Hons)

Audio and Music Technology – BSc(Hons)

Audio and Music Technology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Automotive Engineering – MEng

Automotive Engineering – BEng(Hons)

Automotive Engineering (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Banking and Finance – BA(Hons)

Banking and Finance (with Foundation Year) – BA(Hons)

Biological Sciences – BSc(Hons)

Biological Sciences – MSci

Biological Sciences (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Biological Sciences (with Foundation Year) – MSci

Biomedical Science – MSci

Biomedical Science – BSc(Hons)

Biomedical Science (with Foundation Year) – MSci

Biomedical Science (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Bioveterinary Science – BSc(Hons)

Broadcast Audio and Music Technology – BSc(Hons)

Broadcast Audio and Music Technology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Building Services Engineering – BEng(Hons)

Building Surveying – BSc(Hons)

Building Surveying (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Business (Team Entrepreneurship) – BA(Hons)

Business (Team Entrepreneurship) (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business and Events Management – BA(Hons)

Business and Events Management (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business and Human Resource Management – BA(Hons)

Business and Human Resource Management (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business and Law – BA(Hons)

Business and Law (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business and Management – BA(Hons)

Business and Management (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business Management – MBus

Business Management and Economics – BA(Hons)

Business Management and Economics (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business Management and Leadership – BA(Hons)

Business Management and Leadership (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business Management Practice – BA(Hons)

Business Management with Accounting and Finance – BA(Hons)

Business Management with Accounting and Finance (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business Management with Marketing – BA(Hons)

Business Management with Marketing (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business with Management – FdA

Civil and Environmental Engineering – BEng(Hons)

Civil and Environmental Engineering (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Commercial Law – LLB(Hons)

Commercial Law (with Foundation Year) – LLB(Hons)

Computer Science – BSc(Hons)

Computer Science (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Computing – BSc(Hons)

Computing (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Computing for Embedded Systems – BEng(Hons)

Computing for Embedded Systems (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Conservation (Top-Up) * – BSc(Hons)

Construction Project Management – BSc(Hons)

Construction Project Management (HND top-up) – BSc(Hons)

Creative and Professional Writing – BA(Hons)

Creative and Professional Writing (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Creative Media Design – BA(Hons)

Creative Media Design (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Creative Music Technology – BSc(Hons)

Criminology – BA(Hons)

Criminology (with Foundation Year) – BA (Hons)

Criminology and Law – BA(Hons)

Criminology and Law (with Foundation Year) – BA(Hons)

Criminology and Sociology – BA(Hons)

Criminology and Sociology (with Foundation Year) – BA(Hons)

Criminology with Psychology – BSc(Hons)

Criminology with Psychology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Diagnostic Imaging – BSc(Hons)

Digital Media – BSc(Hons)

Digital Media (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Drama – BA(Hons)

Drama and Acting – BA(Hons)

Drawing and Print – BA(Hons)

Early Childhood – BA(Hons)

Early Childhood (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Economics – BSc(Hons)

Economics – BA(Hons)

Economics (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Economics (with Foundation Year) – BA(Hons)

Education in Professional Practice – BA(Hons)

Electronic and Computer Engineering – BEng(Hons)

Electronic and Computer Engineering – FdSc

Electronic Engineering – MEng

Electronic Engineering – BEng(Hons)

Electronic Engineering (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Engineering – BSc(Hons)

English – BA(Hons)

English (with Foundation Year) * – BA(Hons)

English and English Language – BA(Hons)

English and English Language (with Foundation Year) * – BA(Hons)

English and History – BA(Hons)

English and History (with Foundation Year) * – BA(Hons)

English Language and Linguistics – BA(Hons)

English Language and Linguistics (with Foundation Year) * – BA(Hons)

English with Writing – BA(Hons)

English with Writing (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Environmental Health and Practice * – MSci

Environmental Resource Management – BSc(Hons)

Environmental Resource Management (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Environmental Science – MSci

Environmental Science – BSc(Hons)

Environmental Science (with Foundation Year) – MSci

Environmental Science (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Equestrian Sports Coaching – BSc(Hons)

Equestrian Sports Science – BSc(Hons)

Equine Business Management – BA(Hons)

Equine Management – BSc(Hons)

Equine Performance – FdSc

Equine Science – BSc(Hons)

Equine Science and Management – FdSc

Equine Science with Therapy – BSc(Hons)

Equine Veterinary Nursing Science – FdSc

Equine Veterinary Nursing Science – Top Up – BSc(Hons)

European and International Law – LLB(Hons)

European and International Law (with Foundation Year) – LLB(Hons)

Fashion Communication – BA(Hons)

Fashion Communication (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Fashion Textiles – BA(Hons)

Fashion Textiles (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Film Studies (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Film Studies * – BA(Hons)

Film Studies and Literature – BA(Hons)

Film Studies and Literature (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Filmmaking – BA(Hons)

Fine Art – BA(Hons)

Fine Art (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Forensic Computing and Security – BSc(Hons)

Forensic Computing and Security (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Forensic Science – BSc(Hons)

Forensic Science – MSci

Forensic Science (with Foundation Year) – MSci

Forensic Science (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Games and Animation Production – FdSc

Games Technology – BSc(Hons)

Games Technology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Geography – BA(Hons)

Geography – BSc(Hons)

Geography (with Foundation Year) – BA(Hons)

Geography (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Geography and Planning – BA(Hons)

Geography and Planning (with Foundation Year) – BA(Hons)

Geography and Tourism – BA(Hons)

Geography and Tourism (with Foundation Year) – BA(Hons)

Geology – BSc(Hons)

Graphic Design – BA(Hons)

Graphic Design (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Health and Social Care Practice – FdSc

Health Professions – Foundation Programme

Healthcare Science – FdSc

Healthcare Science (Clinical Engineering) – BSc(Hons)

Healthcare Science (Life Science) – BSc(Hons)

Healthcare Science (Life Science) (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Healthcare Science (Physiological Sciences) – BSc(Hons)

Healthcare Science (Physiological Sciences) (with Foundation Year) – BSc(Hons)

History – BA(Hons)

History (with Foundation Year) * – BA(Hons)

History with Heritage – BA(Hons)

Illustration – BA(Hons)

Illustration (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Inclusive Practice – FdA

Information Technology – BSc(Hons)

Information Technology Management for Business (ITMB) – BSc(Hons)

Integrated Masters in Equine Science – MSci

Integrated Masters in Sports Coach Development – MSci

Integrated Masters Sports Therapy (equestrian) * – MSci

Integrated Mental Health and Social Care – FdSc

Integrated Wildlife Conservation – FdSc

Interior Architecture – BA(Hons)

Interior Architecture (with Foundation Year) – BA(Hons)

Interior Design – BA(Hons)

Interior Design (with Foundation Year) * – BA(Hons)

International Business – BA(Hons)

International Business (with Foundation Year) – BA(Hons)

International Business Management – BA(Hons)

International Horseracing Business * – BA(Hons)

Journalism – BA(Hons)

Journalism (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Journalism and Public Relations – BA(Hons)

Journalism and Public Relations (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Law – LLB(Hons)

Law (with Foundation Year) – LLB(Hons)

Law with Business – LLB(Hons)

Law with Business (with Foundation Year) – LLB(Hons)

Liberal Arts (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Liberal Arts * – BA(Hons)

Marketing – BA(Hons)

Marketing (with Foundation Year) – BA(Hons)

Marketing Communication Management – BA(Hons)

Marketing Communication Management (with Foundation Year) – BA(Hons)

Mathematics – MMath

Mathematics – BSc(Hons)

Mathematics (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Mathematics and Statistics – BSc(Hons)

Mathematics and Statistics (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Mathematics with Qualified Teacher Status – BSc(Hons)

Mathematics with Qualified Teacher Status (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Mechanical Engineering – FdSc

Mechanical Engineering – MEng

Mechanical Engineering – BEng(Hons)

Mechanical Engineering (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Mechatronics – FdSc

Media and Cultural Production – BA(Hons)

Media and Cultural Production (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Media and Journalism – BA(Hons)

Media and Journalism (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Midwifery – BSc(Hons)

Nursing (Adult Nursing) – BSc(Hons)/BSc

Nursing (Children’s) – BSc(Hons)

Nursing (Learning Disabilities) – BSc(Hons)/BSc

Nursing (Mental Health) – BSc(Hons)/BSc

Occupational Therapy – BSc(Hons)

Paramedic Science – DipHE

Paramedic Science – BSc(Hons)

Philosophy – BA(Hons)

Philosophy (with Foundation Year) – BA(Hons)

Photography – BA(Hons)

Physical Education and School Sport – BSc(Hons)

Physiotherapy – BSc(Hons)

Politics and International Relations – BA(Hons)

Politics and International Relations (with Foundation Year) – BA(Hons)

Premedical Sciences – Certificate of Higher Education

Primary Education (ITE) – BA(Hons)

Product Design – BA(Hons)

Product Design (with Foundation Year) – BA(Hons)

Product Design Technology – BSc(Hons)

Product Design Technology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Professional Development – BA(Hons)/BSc(Hons)/FdA/FdSc/GradDip/Dip/CertHE/GradCert/Cert

Professional Studies – BSc(Hons)

Property Development and Planning – BA(Hons)

Property Development and Planning (with Foundation Year) – BA(Hons)

Psychology – BSc(Hons)

Psychology (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Psychology with Criminology – BSc(Hons)

Psychology with Criminology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Psychology with Sociology – BSc(Hons)

Psychology with Sociology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Public and Environmental Health – BSc(Hons)

Public and Environmental Health – FdSc

Public Health (Specialist Community Public Health Nursing) – BSc(Hons)

Quantity Surveying and Commercial Management – BSc(Hons)

Quantity Surveying and Commercial Management (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Racehorse Performance and Rehabilitation * – BSc(Hons)

Radiotherapy and Oncology – BSc(Hons)

Real Estate – BSc(Hons)

Real Estate (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Robotics – BEng(Hons)

Robotics (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Social Work – BSc(Hons)

Sociology – BA(Hons)

Sociology (with Foundation Year) – BA (Hons)

Sociology with Psychology – BSc(Hons)

Sociology with Psychology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Software Engineering for Business – BSc(Hons)

Software Engineering for Business (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Specialist Practice – BSc(Hons)

Sport and Exercise Nutrition * – BSc(Hons)

Sport and Exercise Sciences – BSc(Hons)

Sport Performance – FdSc

Sport Rehabilitation – BSc(Hons)

Sports Business and Entrepreneurship – BA(Hons)

Sports Business Management – BA(Hons)

Sports Business Management – FdA

Sports Coaching – BSc(Hons)

Sports Coaching – FdSc

Sports Studies – BSc(Hons)

Sports Studies – FdSc

Sports Therapy – BSc(Hons)

Strength and Conditioning – BSc(Hons)

Therapeutic Work with Children and Young People – FdA

Uniformed and Public Services – BA(Hons)

Uniformed and Public Services – FdA

Urban Planning – BSc(Hons)

Urban Planning (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Veterinary Nursing – Diploma in Professional Studies

Veterinary Nursing Science – BSc(Hons)

Veterinary Nursing Science – FdSc

Wildlife Ecology and Conservation Science – BSc(Hons)

Wildlife Ecology and Conservation Science – MSci

Wildlife Ecology and Conservation Science (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Wildlife Ecology and Conservation Science (with Foundation Year) – MSci

کارشناسی ارشد  (Master):

 

Accounting and Financial Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Accounting and Financial Management (Fast Track route for qualified professionals) – MSc

Advanced Forensic Analysis – MSc/Postgraduate Diploma/PG Certificate

Advanced Legal Practice (LPC LLM) – LLM

Advanced Practice – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Advanced Wildlife Conservation in Practice – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Animal Behaviour and Welfare – MRes

Animal Behaviour and Welfare – Postgraduate Certificate

Animal Behaviour and Welfare – Postgraduate Diploma

Animation – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Anthrozoology – Postgraduate Certificate

Anthrozoology – Postgraduate Diploma

Anthrozoology * – MRes

Applied Animal Welfare – Postgraduate Certificate

Applied Anthrozoology – Postgraduate Certificate

Applied Strength and Conditioning – MSc

Approved Mental Health Practice * – PGCert

Architecture – MArch

Architecture, Design and the Built Environment – Masters in Research (MRes)

Automation and Computer Vision – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Bar Professional Training Course (full-time) – Postgraduate Diploma

Bar Professional Training Course (part-time) – Postgraduate Diploma

Bar Professional Training Studies – LLM

Biomedical Science – Professional Doctorate

Biomedical Science – MSc/Postgraduate Diploma

Building Information Modelling (BIM) in Design Construction and Operations – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Building Services Engineering – MSc

Building Surveying – MSc/Graduate Diploma

Business Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Childhood and Culture * – MA

Cinematography * – MA

Coaching Science – MSc

Coaching Science – Postgraduate Diploma

Commercial Games Development – MSc

Commercial Law – LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Construction Project Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Contemporary Film Culture * – MA

Counselling Psychology – Professional Doctorate

Creative Producing * – MA

Creative Technology – MSc

Culture – Masters in Research (MRes)

Curating – MA/MFA

Data Science – Masters in Research (MRes)

Design – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Documentary Production – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Education – MA

Education – Professional Doctorate

Education (Early Years) – MA

Embedded Systems and Wireless Networks – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Engineering – Masters in Research (MRes)

Engineering Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Environmental Consultancy – MSc/Postgraduate Diploma

Environmental Health – MSc/Postgraduate Diploma

Environmental Health (Distance Learning) – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Environmental Health Professional Practice * – MSc

Environmental Law and Sustainable Development – LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Environmental Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Equestrian Performance – MRes

Equestrian Performance and Rehabilitation – PG Certificate

Equine Behaviour and Welfare – PG Certificate

Equine Science – MSc

Events Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Facade Engineering – MSc

Finance – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Fine Art – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Geography and Environmental Management – Masters in Research (MRes)

Global Political Economy – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Graphic Arts – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Health Psychology – Professional Doctorate

Health Psychology – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Human Resource Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Human Resource Management (International) – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Information Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Information Technology – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Innovation and Applied Entrepreneurship – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

International Banking and Finance Law – LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

International Construction Law – Postgraduate Diploma

International Construction Law – MSc

International Law – LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

International Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

International Trade and Economic Law – LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Journalism – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Law (full-time) – Graduate Diploma

Law (part-time) – Graduate Diploma

Leadership and Management – Postgraduate Certificate

Leadership and Management (Coaching and Mentoring) – Postgraduate Certificate

Marketing – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Marketing Communications – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Master of Business Administration (MBA) (Full-time) – MBA

Master of Business Administration (MBA) (Part-time) – MBA

Mechanical Engineering – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Medical Ultrasound – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Multi-Disciplinary Printmaking – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Music Therapy – MA

Nuclear Medicine – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Occupational Psychology – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Photography – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Physician Associate Studies – MSc

Place: Spaces, Environments, Design – MA

Planning Major Projects * – MSc

Practical Science Communication – Postgraduate Certificate

Primary Early Years Initial Teacher Education (3-7) – Postgraduate Certificate in Education

Primary Initial Teacher Education (5-11) – Postgraduate Certificate in Education

Professional Development – MA/MSc/PGDip/PGCert

Professional Development (Coaching Science) – MSc/PGDip/PGCert

Professional Development (Social Work) – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Professional Practice and Management in Architecture – Postgraduate Certificate

Project Management (Professional Development) – PGCert

Public Health – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Public Health (Specialist Community Public Health Nursing) – Postgraduate Diploma

Quantity Surveying – Graduate Diploma/MSc

Radio Documentary * – MA

Radiotherapy and Oncology – MSc

Real Estate Finance and Investment – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Real Estate Finance and Investment (Distance Learning) – MSc

Real Estate Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Real Estate Management (Distance Learning) – MSc

Rehabilitation – MSc

Robotics – MSc by Research

Robotics – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Science Communication – MSc/Postgraduate Diploma

Secondary Initial Teacher Education Art and Design – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Biology with Science – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Business * – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Chemistry with Science – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Computer Science – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education English – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Geography – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education History – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Mathematics – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Modern Languages – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Physics with Science – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Religious Education * – Postgraduate Certificate in Education

Software Engineering – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Specialist Practice – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Sport and Exercise Psychology – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Sustainable Development in Practice – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Transport Engineering and Planning – MSc

Transport Planning – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Urban and Rural Planning – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Urban Planning – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Veterinary Physiotherapy – MSc

Veterinary Physiotherapy * – Postgraduate Diploma

Wildlife Filmmaking – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

دوره های کوتاه – حرفه ای:

Accelerated Graduate Development Programme – Professional course

Accelerating Learning for Professionals – Professional course

Accelerating Learning for Professionals – Level 1 – Paramedics Conversion course

Accredited Short Courses in Information Management, Technology and Software Engineering – Professional course

Administering Intravenous Injection – College of Radiographers Certificate of Competence

Advanced Cardiac Care – Professional course

Advanced First Line Manager Training Course – Professional course

Advanced Life Sciences – Professional course

Advanced Manufacturing – Professional course

Advanced Practice with Adults at Risk – Professional course

Advanced Transfusion and Transplantation Science – Professional course

Advances in Leadership – UWE Module

Advancing Practice in Long Term Conditions – Professional course

Aerospace – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Aerospace Business Context and Environment – Professional course

Aerospace Design Process – Professional short course

Aerospace Risk Management – Professional course

Affect, Emotion and Society – Professional course

Air Quality Action Planning – Professional course

Air Quality and Development Control – Professional course

Air Quality Dispersion Modelling – Professional course

Air Quality Management – Professional course

Air Quality Monitoring – Professional course

Aircraft Structural Design and Stress Analysis – Professional course

Aircraft Systems Technology – Professional course

Airworthiness – Professional Course

An Introduction to Medical and Technical Terminology – Study day

Anatomy and Pathology in Cross-Sectional Imaging – Professional course

Anatomy and Physiology – Professional course

Appendicular Skeleton – Southwest Emergency X-ray Interpretation (SEXI)

Applied Life Sciences – Professional course

Applied Transfusion and Transplantation Science – Professional course

Artificial Intelligence, Bots and Non Player Characters – Professional course

Asthma Care and Management – Professional course

Avionic Systems – Professional course

Axial Skeleton – South West Emergency X-Ray Interpretation (SEXI)

Becoming an Effective Leader – Professional course

Beginning a Career: Reflective Practice for Newly Qualified Teachers – Professional course

Best Interest Assessment – Professional course

Best Interest Assessor Refresher Training – Study day

Big Data – Professional course

Biopsychosocial Perspectives on Health – Professional course

Brachytherapy Principles and Clinical Applications – Professional course

Bridge Inspection – Professional course

Burn Care and Rehabilitation – Professional course

Care of the Acutely Ill Adult – Professional course

Care of the Adult with Diabetes – Professional course

Care of the Child/Young Person with Cancer – Professional course

CATIA V5 fundamentals – Professional course

Cellular Pathology and Oncology – Professional course

Certificate of Competence in Environmental Noise Measurement – Professional course

Changing Travel Behaviour – Professional course

Chest X-ray Image Interpretation – Study day

Chronic and Acute Care Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) – Professional course

Cloud Computing – Professional course

Coaching and Mentoring – Professional course

Coaching in Practice – Professional course

Communication skills in cancer and palliative care – Professional course

Communications Campaigns: Creative Approaches and Tools – Professional course

Complex Pregnancy, Assessment of Risk and Care Planning – Professional course

Complexities of Caring for Older People – Professional course

Computed Tomography Technology – Professional course

Conflict Management – Masterclass for Senior Leaders and Managers – Professional course

Conflict, Cooperation and Transformation – Professional course

Contemporary Issues in Advancing Health Practice – Professional course

Counselling – Diploma in Professional Studies

Counselling – Certificate

CPD Coaching Sessions – Professional course

Creating Sustainable Behaviour Change – Professional course

Critical Appraisal for Public Health – Study day

Critical Care in Practice – Professional course

Cross-sectional Anatomy for the Nuclear Medicine Practitioner – Professional course

CT Body: Chest, Abdomen and Pelvis – Study day

CT for the Radiotherapy Practitioner – Study day

Current Applications in Hybrid Imaging Practice – Professional course

Current issues in Community Practice – Professional course

Dementia Through Different Lenses – Study day

Depression – more than just getting old? – Study day

Designing Curricula in Virtual Worlds – Professional course

Designing the User Experience – Professional course

Developing Advanced Practice – Professional course

Dissertation – Professional course

Dissertation (PQF) – Professional course

Dissertation in Psychology – Professional course

Dual Diagnosis: Substance Misuse and Mental Health – Professional course

Ear Care Management – Study day

Early Years Teacher Status – Professional course

ECG Reporting and Cardiac Stress Leaders – Study day

Emergency Practitioner – Professional course

End of Life Care – Professional course

Energy Management and Performance Evaluation – Professional course

Engineering Capability Development Framework – Professional course

Engineering Operations and Improvement – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Engineering Project Management – Professional course

English Language and Academic Culture – Professional course

Environmental Health Risk and Law (Distance Learning) –

Environmental Protection and Sustainability (Distance Learning) – Professional course

Epidemiology of Non-Communicable Disease – Professional course

Essential Elements of Counselling Young People – Professional course

Essentials of Renal Care – Professional course

Eurocodes (IStructE) – Professional course

European Union Nursing Adaptation – Professional course

Evidence and Research in Practice – Professional course

Evidence and Research in Practice – Professional course

Evidencing Learning from Experience – Professional course

Evidencing Work Based Learning (EWBL) – Professional course

Examination of the Newborn – Professional course

Experiencing Teams – Leading with and through Others – Professional short course

Facilitated Learning and Assessment in Practice – Professional course

Falls Prevention and Management – Study day

Fetal Echocardiography – Study day

Fetal Echocardiography – Advanced Techniques – Study day

Finance for Non-Financial Managers – Professional course

First Line Manager Training Course – Professional course

Flight Test Principles and Practice – Professional course

Food Control – Professional course

Food Control (Distance Learning) – Professional course

Food Risk and Society (Distance Learning) – Professional course

Fostering Team Dynamics for Success – Professional course

Foundations of Systems Engineering – Professional course

Fundamental Applications of Computed Tomography – Professional course

Fundamental Principles of Dementia Care – Professional course

Fundamentals of Radiographic Image Interpretation – Professional course

General Medical Ultrasound in Practice – Professional course

GIS: Introduction to Spatial Statistics – Professional course

Grinding Technology – Professional course

Group Facilitation – Professional course

Health and Safety Management – Professional course

Health and Safety Management (Distance Learning) – Professional course

Health and Social Care Research: Methods and Methodology – Professional course

Health Promotion – Professional course

Health Promotion (Distance Learning) – Professional Course

Health Protection – Professional course

Healthy Cities – Professional course

Heart Failure – Study day

Housing – Professional course

Housing and Healthy Neighbourhoods (Distance Learning) – Professional course

HR for Non HR Managers – Professional course

Human Factors in Aviation – Professional course

Human Resource Management in Organisations – UWE module

ILM Level 3 Award in Coaching – Professional course

ILM Level 3 Award in Mentoring – Professional course

ILM Level 5 Award in Leadership and Management – Professional course

ILM Level 5 Certificate in Coaching and Mentoring – Professional course

ILM Level 5 Certificate in Leadership and Management – Professional course

ILM Level 7 Certificate in Coaching Supervision – Professional course

ILM Level 7 Certificate in Executive Coaching and Mentoring – Professional course

ILM Level 7 Certificate in Leadership and Management – Professional course

ILM Level 7 Diploma in Executive Coaching and Mentoring – Professional course

Immunisations/Vaccinations – Study day

Immunology – Professional course

Implementation and Design Quality – Professional course

Independent Study – Professional course

Independent Study (AHP) – Professional course

Independent Study (Education) – Professional course

Inference using R – Professional course

Information and Digital Literacy – Professional course

Information and Knowledge Management – Professional course

Inkjet and Laser Cutting for Arts and Crafts – Professional course

Integrated Advanced Practice in Context – Professional course

Integrated Community Care in Context – Professional course

Integrated Community Practice – Professional course

Integrated Practice for Sexual and Reproductive Healthcare – Professional course

Integrating Environmental Health Practice – Professional course

Interventions for Creativity and Change – Short Course

Intra Orbital Foreign Body (IOFB) Reporting for Radiographers – Study day

Introduction to Compassion Focused Therapy – Study day

Introduction to Diagnostic Ultrasound – Study day

Introduction to Environmental and Public Health (online) – Professional course

Introduction to Flight Testing of Rotary-Wing Aircraft – Professional course

Introduction to Guided Imagery using Music – Professional course

Introduction to Inference 1 – Professional course

Introduction to Inference 2 – Professional course

Introduction to Public Health – Professional course

Introduction to R – Professional course

Introduction to SPSS – Professional course

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education – Professional course

Introduction to Urban Planning Practice – Professional course

Leadership and Innovation – Professional course

Leadership for Integrated Sexual Health – Professional course

Leadership for Public Health – Professional course

Leading and Managing People – Professional course

Leading Change – Professional course

Leading the Drive for Promoting Normal Childbirth – Professional course

Lean Engineering – Professional course

Linked, Open Data – Professional course

Living Well with Dementia – Post-Diagnostic Support within the Community – Study day

Local Planning – Professional course

Machine Learning and Predictive Analytics – Professional course

Managing Change Successfully – Professional course

Managing Difficult Conversations, Stress and Conflict – Professional course

Managing Maternal Critical Care – Professional course

Managing Projects – Professional course

Marketing Communications: An Introduction – Professional course

Medical Microbiology – Professional course

Medication Management in Mental Health Practice – Professional course

Mental Health and Well-Being of Children and Young People – Professional course

Mindfulness-Based Stress Reduction – Study day

Minor Illness and Minor Injury in Children – Professional course

Motivating Your Team to Higher Performance – Professional course

Motivational Interviewing – Study day

Motivational Interviewing: Strategies for Lifestyle Changes – Professional course

MRI for Radiographic Assistants – Study day

Multi-Professional Common Foundation Programme in Community and Primary Care – Professional course

Multi-Professional Programme for Advancing Practice – Professional course

Multivariate Statistics 1 – Professional course

Musculoskeletal Ultrasound Guided Injections – Study day

Negotiated Specialist Ultrasound Practice (1) – Professional course

Negotiated Specialist Ultrasound Practice (2) – Professional course

Negotiated Specialist Ultrasound Practice (3) – Professional course

Negotiated Specialist Ultrasound Practice (4) – Professional course

Negotiated Specialist Ultrasound Practice (5) – Professional course

Neonatal Critical Care – Professional course

New Developments in Abdominal Ultrasound Scanning – Study day

Newborn and Infant Physical Examination – Study day

Non-Accidental Injury – Suspected Physical Injury Imaging

Non-Medical Prescribing – Professional course

Nuclear Medicine – the Requisites for Assistant Practitioners – Study day

Obstetric Ultrasound – Professional course

On treatment review: radiotherapy – Professional course

Orientation in Virtual Worlds – Professional course

Paediatric History Taking – Study day

Paediatric Imaging – Suspected Physical Injury – Professional course

Paediatric Skeleton – Southwest Emergency X-ray Interpretation (SEXI)

Pathophysiology and Diagnostic Reasoning for Advancing Practice – Professional course

Perinatal Mental Health For Health and Social Care Practitioners – Professional course

Personal and Organisational Management – Professional course

Personal Mastery in Leadership – Professional course

Phlebotomy, STI and Spirometry – Study day

Physical Assessment and Clinical Reasoning – Professional course

Physical Assessment and Clinical Reasoning (AHP) – Professional course

Physical Assessment and Clinical Reasoning of the Presenting Child – Professional course

Pollution Management – Professional course

Pop-up Rubber Stamps – CPD Course

Practice Learning and Student Support – Professional course

Practice of Teaching in Higher Education (nurse/midwife teacher) – Professional course

Practice Teaching – Professional course

Pre-Sessional English Programme – Professional course

Preparation of Supervisors of Midwives – Professional course

PRINCE2 for Project Management – Professional course

Principles of Cardiac Care – Professional course

Principles of Children’s Emergency Care – Professional course

Principles of Critical Care – Professional course

Principles of Dementia Care – Professional course

Principles of Emergency Care – Professional course

Principles of Evidence Based Public Health – Professional course

Principles of Neurosciences – Professional course

Professional Development Appraisal and Review – Professional course

Professional Diploma in Digital Marketing – Professional course

Professional Engineering – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Professional Issues for Sonographers – Study day

Professional Skills Course – Professional course

Professional Studies Supervision for Year Out (Stage 1) and Post Part 2 (Stage 2) architecture students – Professional/short course

Promoting Sexual Health in Practice – Professional course

Promoting the Health of School-Aged Children in the Community – Professional course

Public Health (Improvement and Protection) – Professional course

Public Health and Health Promotion – Professional course

Public Health Economics – Professional course

Public Health Policy and Politics – Professional course

Qualitative Health Research – Professional course

Quantitative Health Research – Professional course

Regression Modelling – Professional course

Reliability and Maintainability – Professional course

Renal Day – Study day

Reporting Skills in Nuclear Medicine – Professional course

Requirements Engineering – Professional course

Research Experimental Project – Professional course

Research Investigation and Methods for Change – Professional course

Research Methods in Virtual Worlds – Professional course

Researching Beneath the Surface – Professional course

Researching Education – Professional course

Return to Midwifery Practice – Professional course

Return to Practice – Professional course

Science Communication: Masterclass – Professional course

Science Communication: Online and Media Writing – Professional course

Science Communication: People, Projects, Events – Professional course

Screening for Dementia and Assessment within the Community – Study day

Scripting and Building Learning Environments – Professional course

Simulation – Professional course

Simulations and Role Play – Professional course

Skills for Decision Makers – Professional course

Skills for Decision Makers: An Introduction to Econometrics – Professional course

Skills for Decision Makers: Applied Econometrics – Professional course

Skills for Decision Makers: Evaluation – Professional course

SME Director Development Programme – Professional course

Social Marketing: A Practical Approach to Changing Behaviour – Professional course

Social Media and Web Science – Professional course

Sociology of the Metaverse – Professional course

Solving Problems by Making Effective Decisions in the Workplace – Professional course

Strategic Design and Energy Simulation – Professional course

Stroke Care – Professional course

Structural Equation Modelling 1 – Professional course

Structural Equation Modelling 2 – Professional course

Successful Partnership Working – Professional course

Supervision Training for Music Therapists – Professional course

Supporting and Managing Those at Risk of Suicide – Professional course

Sustainable Development: Principles and Practice – Professional course

Sustainable Transport Management and Operations – Professional course

Synoptic Module (without V100) – Professional course

Synoptic Module Incorporating V100 – Professional course

Systematic Review in Health Behaviour – Professional course

Teaching for Learning – Professional course

Team Coaching – Professional course

Technical Business Operations – Professional course

Techniques to Prevent or Reduce Work Related Musculoskeletal Disorders (WRMSD) – Study day

The Management of Head and Neck Cancer – Professional course

The Manager as Coach and Mentor – Professional course

The Nature and Treatment of Cancer – Professional course

The Sustainable Organisation: Vision into practice – Professional course

The Transformational Dimensions of Life Long Learning – Professional course

Therapeutic Songwriting – Professional course

Traffic Engineering – Professional course

Transport Economics and Appraisal – Professional course

Transport Infrastructure Engineering – Professional course

Transport Policy and Finance – Professional course

Travel Demand Analysis – Professional course

Ultrasound Assessment of Lower Limb Deep Vein Thrombosis – Study day

Ultrasound Assessment of the Carotid Arteries – Study day

Ultrasound Examination of Lumps and Bumps and the Groin (MSK) – Musculoskeletal study day

Ultrasound Examination of the Lower Limb (MSK) – Musculoskeletal study day

Ultrasound Examination of the Shoulder and Arm (MSK) – Musculoskeletal study day

Ultrasound Guided Brachytherapy – Professional course

Ultrasound Guided Intrauterine Brachytherapy – Study day

Ultrasound Guided Prostate Brachytherapy – Study day

Ultrasound Technology – Professional course

Ultrasound-guided Paracentesis and Pleural Drainage – Study day

Understanding and Preventing Childhood Obesity – Study day

Urban and Sustainable Design Principles – Professional course

Urban Planning: Context and Law – Professional course

Working with a Person Experiencing Mental Health Crisis – Professional course

Working with People Affected by Dementia – Study day

Workplace Health and Well-being – Professional course

Workplace Mediator Training Programme – Professional course

Workplace Wellbeing – Study day

Wound Care Management – Study day

 

شروع ترم ها در ماههای سپتامبر و ژانویه می باشد.
 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 پاسخ