هزینه های تحصیل و زندگی در اسلوونی
  • هزینه دوره های تحصیلی کشور اسلوونی چقدر است؟

  • تحصیل در کشور اسلوونی رایگان است؟

  • تحصیل به زبان انگلیسی در کشور اسلوونی مقدور است؟

  • با مدارک فارغ التحصیلی از اسلوونی می توان در کشور هایی مانند انگلستان یا آمریکا مشغول به کار شد؟