هزینه های تحصیل و زندگی در نیوزیلند
  • آیا به واسطه تحصیل در نیوزیلند امکان اخذ اقامت دائم و تابعیت وجود دارد؟

  • آیا تحصیل در مقطع دکتری در نیوزیلند نیاز به تاییدیه استاد راهنما دارد؟

  • آیا امکان تحصیل در نیوزیلند بدون مدرک زبان وجود دارد؟

  • آیا اجازه ورود همراه از طریق مهاجرت تحصیلی در نیوزیلند وجود دارد؟