مدرک کاردانی و ادامه تحصیل در خارج از کشور
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 2 هفته قبل
39 نمایش1 پاسخ
مهاجرت به نروژ به وسیله نزدیکانی که اقامت نروژ را دارند
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 2 هفته قبل
59 نمایش1 پاسخ
مهاجرت برق کار به اروپا
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 2 هفته قبل
66 نمایش1 پاسخ
تغییر رشته از مدیریت به پزشکی
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 2 هفته قبل
76 نمایش1 پاسخ
مهاجرت با کمترین هزینه
پاسخ داده شدهحسین زاده پاسخ 2 هفته قبل
74 نمایش2 پاسخ
تغییر رشته به پزشکی در دانشگاه های خارجی
پاسخ داده شدهB.H پاسخ 3 هفته قبل
70 نمایش1 پاسخ
سن مناسب برای ادامه تحصیل در دانشگاه های کانادا
پاسخ داده شدهB.H پاسخ 3 هفته قبل
67 نمایش1 پاسخ
مهاجرت با مدرک مهمانداری هواپیما
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 3 هفته قبل
67 نمایش1 پاسخ
کو اپ کانادا
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 3 هفته قبل
66 نمایش1 پاسخ
امکانات مدرسه های انگلستان
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 3 هفته قبل
72 نمایش1 پاسخ
کشور مناسب برای رشته مدیریت صنعتی
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 3 هفته قبل
58 نمایش1 پاسخ
تحصیل فرزند در انگلیس و دریافت ویزای همراه
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 4 هفته قبل
62 نمایش1 پاسخ
مدرک تراشکاری و مهاجرت به قطر
پاسخ داده شدهمریم پاسخ 4 هفته قبل
63 نمایش1 پاسخ
تحصیل با نمرات پایین در مالتا
بی پاسخ پدرام پرسیده شد 1 ماه قبل
62 نمایش0 پاسخ
مهاجرت ناخن کار به اروپا
بی پاسخ طاهره کلاهی پرسیده شد 1 ماه قبل
56 نمایش0 پاسخ