اخذ مدرک کارشناسی ارشد مجدد یا ادامه تحصیل در دوره دکتری
پاسخ داده شدهZakAdarf پاسخ 2 ساعت قبل
1465 نمایش330 پاسخ
دانشجوی زیر سن قانونی و شرایط مهاجرت تحصیلی به سوئیس
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 2 ماه قبل
91 نمایش1 پاسخ
سال اول پزشکی در ایران و قصد تحصیل در انگلیس و یا امریکا
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 2 ماه قبل
83 نمایش1 پاسخ
دانشجوی پزشکی و انتقال به آمریکا و اروپا
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 2 ماه قبل
90 نمایش1 پاسخ
تحصیل کامپیوتر در هلند و زبان برنامه نویسی مورد نیاز
پاسخ داده شدهAliakbarkhoei پاسخ 3 ماه قبل
69 نمایش1 پاسخ
کو اپ کانادا
پاسخ داده شدهجمع الدین ولی زاده پاسخ 3 ماه قبل
120 نمایش2 پاسخ
مهاجرت برق کار به اروپا
پاسخ داده شدهحسین پور پاسخ 4 ماه قبل
130 نمایش2 پاسخ
رشته پزشکی و ادامه تحصیل در کشور اتریش
پاسخ داده شدهحسین پور پاسخ 4 ماه قبل
122 نمایش2 پاسخ
مدرک کاردانی و ادامه تحصیل در خارج از کشور
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 5 ماه قبل
121 نمایش1 پاسخ
مهاجرت به نروژ به وسیله نزدیکانی که اقامت نروژ را دارند
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 5 ماه قبل
126 نمایش1 پاسخ
تغییر رشته از مدیریت به پزشکی
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 5 ماه قبل
130 نمایش1 پاسخ
مهاجرت با کمترین هزینه
پاسخ داده شدهحسین زاده پاسخ 5 ماه قبل
152 نمایش2 پاسخ
تغییر رشته به پزشکی در دانشگاه های خارجی
پاسخ داده شدهB.H پاسخ 5 ماه قبل
177 نمایش1 پاسخ
سن مناسب برای ادامه تحصیل در دانشگاه های کانادا
پاسخ داده شدهB.H پاسخ 5 ماه قبل
131 نمایش1 پاسخ
مهاجرت با مدرک مهمانداری هواپیما
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 5 ماه قبل
151 نمایش1 پاسخ