در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه ترنت، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه ترنت را مطالعه نمایید.

 

دانشگاه ترنت در سال 1964 در کشور کانادا تاسیس گشت. این مرکز علمی شامل دو پردیس مجهز می باشد. پردیس پیتربورو دانشگاه ترنت در90 دقیقه ای مرکزشهر تورنتو، در نزدیکی رودخانه اوتانابی و پردیس دورهام در اوشوا، در40 دقیقه ای مرکز شهر تورنتو واقع شده اند. در حال حاضر 8240 دانشجو در مقطع لیسانس و 1382 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در حال تحصیل هستند. شهرت ترنت بدلیل وجود کالج های آکسبریج و کلاس های سایز کوچکش می باشد. احتمال کاریابی دانشجویان این دانشگاه علی الخصوص در رشته های شیمی، بیوشیمی، فیزیک و زیست شناسی بیش از 95% است. این دانشگاه که با تمرکز بر یادگیری تعاملی تأسیس شده است، به مدت هشت سال در رده بندی بهترین دانشگاه های کارشناسی در انتاریو قرار گرفته است و در کل کانادا نیز در رده های برتر قرار دارد. دانشگاه ترنت بدلیل داشتن سیاست های لیبرال برنامه های ویژه ای را در خصوص برنامه های مطالعاتی زیست محیطی و بومی ارائه می دهد اگرچه طیف وسیعی از سایر رشته های نیز در دسترس دانشجویان قرار دارد.

رنکینگ دانشگاه ترنت (CWUR) در سطح جهانی 1248 و در سطح ملی 32 باشد.

دوره های آموزشی دانشگاه ترنت به شرح زیر است:

مقطع کارشناسی:

 

  • کمپس پیتربورو

مطالعات یونان و روم باستان

            – تخصص در یونانی و لاتین

مردم شناسی

            – دانشکده میدانی – بلیز

            – دانشکده میدانی – انتاریو

باستان شناسی

            – تخصص در باستان شناسی مدیترانه ای

هنر ، افتخارات

لیسانس هنر و علوم

بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی

            – تخصص در علوم بهداشتی

زیست شناسی

            – تخصص در زیست شناسی حفاظت

            – تخصص در علوم بهداشتی

علم پزشکی

مدیریت کسب و کار

            – تخصص در حسابداری

            – تخصص در اقتصاد

            – تخصص در کارآفرینی

            – تخصص در اخلاق و پایداری

            – تخصص در امور مالی

            – تخصص در مدیریت منابع انسانی

            – تخصص در سیستم های اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی

            – تخصص در بازاریابی و فرهنگ مصرف کننده

            – تخصص در

تجارت و هنر

تجارت و علم

مطالعات کانادایی

مدرک دوگانه مهندسی شیمی

فیزیک شیمیایی

علم شیمی

سیستم های محاسباتی (co-op)

            – تخصص در علوم کامپیوتر

            – تخصص در تجزیه و تحلیل داده ها

            – تخصص در مهندسی نرم افزار

سیستم های رایانه ای و فیزیک

زیست شناسی حفاظت (co-op)

مطالعات فرهنگی

            – تخصص در هنرهای تلفیقی

            – تخصص در ادبیات و روایت

            – تخصص در فیلم و رسانه

            – تخصص در فرهنگ و تئوری

ترمیم اکولوژیک (برنامه مشترک ترنت-فلمینگ)

اقتصاد

اقتصاد و تجارت

تحصیلات

            – لیسانس تعلیم و تربیت

            – کارشناسی آموزش و پرورش بومی

            – جریان آموزش معلمان

ادبیات انگلیسی

 : Trent-ESL انگلیسی برای دانشگاه

شیمی محیط زیست

علم زمین شناسی

علوم / مطالعات زیست محیطی و منابع

علوم زیست محیطی / مطالعات

زیست شناسی پزشکی قانونی

شیمی پزشکی قانونی

علوم پزشکی قانونی

            – تخصص در حقوق و پلیس

مطالعات فرانسه

            – تخصص در مطالعات کبک و فرانسه و کانادا

مطالعات جنسیتی و زنان

سیستم های اطلاعات جغرافیایی

جغرافیا

تاریخ

مدیریت منابع انسانی (گواهینامه تحصیلات تکمیلی)

علوم / مطالعات زیست محیطی بومی

مطالعات بومی

سیستم های اطلاعاتی

مطالعات توسعه بین المللی

            – تخصص در مطالعات آفریقا

            – تخصص در مطالعات آمریکای لاتین

اقتصاد سیاسی بین المللی

Joint Major

حرکت شناسی

حقوق و هنر: ترنت / سوانسی (دو مدرک)

حقوق و تجارت: ترنت / سوانسی (دو مدرک)

بازاریابی و کارآفرینی (گواهینامه تحصیلات تکمیلی)

ریاضیات

            – تخصص در امور مالی ریاضی

            – تخصص در آمار

اقتصاد ریاضی

فیزیک ریاضی

مطالعات رسانه ای

جریان حرفه ای پزشکی

پرستار

برنامه های آنلاین

فلسفه

فیزیک

مطالعات سیاسی

            – تخصص در سیاست گذاری عمومی

مسیرهای قبل از قانون

مسیرهای پیش از Med

            – دانشکده پزشکی

            – دانشکده دامپزشکی

روانشناسی

            – رشد روانی

علم ، افتخارات

کار اجتماعی

جامعه شناسی

            – تخصص در جرم شناسی و مطالعات اجتماعی و حقوق

            – تخصص در علوم بهداشتی

کشاورزی پایدار و سیستم های غذایی

            – تخصص در کشاورزی کاربردی

علوم آب

  • کمپس دورهام

مردم شناسی

هنر ، افتخارات

لیسانس هنر و علوم

مدیریت کسب و کار

            – تخصص در حسابداری

            – تخصص در کارآفرینی

            – تخصص در مدیریت منابع انسانی

            – تخصص در سیستم های اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی

            – تخصص در بازاریابی و فرهنگ مصرف کننده

تجارت و هنر

تجارت و علم

مطالعات کودک و نوجوان

ارتباطات و تفکر انتقادی

ادبیات انگلیسی

مطالعات جنسیتی و زنان

تاریخ

مدیریت منابع انسانی (گواهینامه تحصیلات تکمیلی)

نمایندگان مشترک

حقوق و هنر: ترنت / سوانسی (دو مدرک)

حقوق و تجارت: ترنت / سوانسی (دو مدرک)

بازاریابی و کارآفرینی (گواهینامه تحصیلات تکمیلی)

مطالعات رسانه ای

برنامه های آنلاین

فلسفه

سیاست گذاری و تعامل با جامعه

مسیرهای پیش از قانون

مسیرهای پیش از Med

            – دانشکده پزشکی

            – دانشکده دامپزشکی

روانشناسی

            – تخصص در توسعه روانشناختی

علوم ، افتخارات

کار اجتماعی

جامعه شناسی

            – تخصص در جرم شناسی و مطالعات اجتماعی و حقوق

جریان آموزش معلمان

تحصیلات تکمیلی:

مطالعات پیری  M.A. / M.Sc./Ph.D. تخصص

انسان شناسی  M.A(پایان نامه محور)

مدل سازی کاربردی و روشهای کمی (کاربردهای مدل سازی در علوم اجتماعی و طبیعی) M.A. / M.Sc. (مبتنی بر دوره)

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ: مدل سازی کاربردی و روشهای کمی .M.Sc (مبتنی بر دوره)

نظارت و ارزیابی زیست محیطی )  G. Dip / M.BEMA.مبتنی بر دوره)

مطالعات کانادایی و مطالعات بومی کانادا ) M.A مبتنی بر پایان نامه)

مطالعات کانادایی Ph.D.

مطالعات فرهنگی Ph.D.

مطالعات آموزشی) M.Ed. مبتنی بر پایان نامه و دوره)

انگلیسی ) M.Aمبتنی بر پایان نامه)

دکتری علوم زیست محیطی و زندگی (که قبلاً با نام اکوسیستم های آبخیزدار شناخته می شدند). / .M.Sc (مبتنی بر پایان نامه)

مطالعات فمینیستی و جنسیت  M.A./ Ph.D. تخصص

آنالیز مالی: مدل سازی کاربردی و روشهای کمی .M.Sc (مبتنی بر دوره)

علوم پزشکی قانونی  M.Sc.F.S. (مبتنی بر دوره)

تاریخچه M.A  (مبتنی بر پایان نامه)

مطالعات بومی Ph.D.  (مبتنی بر پایان نامه)

آنالیز شیمیایی ابزاری) G.Dip / M.ICA. مبتنی بر دوره)

مدیریت )  M.Mgt.مبتنی بر دوره)

دکتری علوم مواد / کارشناسی ارشد (مبتنی بر پایان نامه)

سلامت روان و پرستاری اعتیادG. Dip.  (مبتنی بر دوره)

روانشناسی M.A. / M.Sc. (مبتنی بر پایان نامه)

مطالعات پایداری ) M.A پایان نامه محور)

نظریه ، فرهنگ و سیاست  M.A(پایان نامه محور)

ترنت – ملکه (رشته های مختلف) Ph.D.  /) M.A. / M.Sc. مبتنی بر پایان نامه)

سایر دوره ها:

برنامه بین المللی ترنت: دانشجویان بین المللی ، تحصیل در خارج از کشور

مرکز تحقیقات جامعه ترنت

مرکز مسائل جهانی کاوارتا

برنامه ها و فرصت های ویژه از جمله برنامه های مشترک Trail-Fleming

گزینه های تکمیل درجه برای دانشجویان در کالج های جامعه انتاریو

واحد مطالعات Trail-Fleming Trail

گزینه های دیگر:

اخلاق کاربردی

مطالعات ) Circumpolarآنلاین)

ارتباطات و تفکر انتقادی (دورهام و پیتربورو)

نوشتن خلاق (دورهام)

سیستم های اطلاعات جغرافیایی

تجدید حیات بومی

مطالعات توسعه بین المللی (دورهام و پیتربورو)

زبان ها

حقوق مطالعاتی (دورهام و پیتربورو)

زبان شناسی

بازاریابی (دورهام و پیتربورو)

مطالعات پیش پزشکی

مطالعات پیش مدرن

مطالعات تئاتر

دوره های همراه با certificate:

مدیریت بیمه انسانی

کارآفرینی و بازاریابی

برنامه های حرفه ای مطالعات:

مدیریت کسب و کار

علوم زیست محیطی / مطالعات

علوم پزشکی قانونی

پرستار

دانشکده آموزش و یادگیری حرفه ای

 

دیپلم:

مطالعات Circumpolar (آنلاین)

مبانی یادگیری بومی

مطالعات زیست محیطی بومی

شروع دوره های آموزشی دانشگاه ترنت در ترم پاییز ماه سپتامبر، در ترم تابستان ماه می و در ترم زمستان ماه ژانویه است.

شروع دوره های زبان  ESLاین دانشگاه در ترم پاییز ماه سپتامبر در ترم تابستان ماه ژوئن و در ترم بهار ماه آپریل است.

هزینه تحصیل در دانشگاه ترنت طبق جدول زیر می باشد:

کمپس شهریه $
دورهام 23529.07
پتربورو 23990.29 -24020.29

 

 

 

<br>
<hr />

 بطور کل میانگین هزینه های تحصیل در دو مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ترنت به ترتیب 20000 و 25000 دلار می باشد.

خوابگاه دانشگاه ترنت ترنت شامل چهار ساختمان اقامتی در محوطه دانشگاه است که هر کدام دارای احساسی منحصر بفرد و  برنامه های اقامتی و وعده های غذایی متفاوت هستند.

هزینه هایی که دانشجو در خصوص محل اسکان خود باید در نظر بگیرد شامل هزینه محل اقامت و وعده غذایی می باشد که بین 9000 تا 13100 دلار متفاوت است.

طول دوره های آموزشی دانشگاه ترنت در مقطع لیسانس برای دروس بیش از 15 واحد حداقل 3 سال می باشد. همچنین مقطع کارشناسی ارشد 2 سال و مقطع دکترا 4 الی 5 سال به طول می انجامد.

دوره های تحصیلی ای که منجر به اخذ مدرک دیپلم می شود با توجه به تمام وقت و پاره وقت بودن آن متفاوت است اما حداقل زمانی که برای آن در نظر گرفته شده است یکسال می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش دانشگاه ترنت به صورت کلی به شرح زیر می باشد:

دیپلم دبیرستان (دوره متوسطه)

اثبات مهارت انگلیسی (یا پذیرش مشروط از طریق  (Trent-ESL

مدرک زبان سطح قابل قبول
TOEFL 86   (رایتینگ حداقل (20
IELTS 6/5  (هیچ بندی زیر  6نباشد)
CAEL 60
C1 Advanced Grade C
PTE academic 59

<br>
<hr />

حداقل نمرات طبق الزامات پذیرش مخصوص کشور مبدا (ایران: دیپلم متوسطه با معدل حداقل 20/15 به انضمام پذیرش کنکور سراسری)

فرم ثبت نام دانشگاه ترنت طبق تصویر زیر است:

(دانشجو می بایست ابتدا از طریق فرم زیر در سایت دانشگاه صفحه کاربری تشکیل دهد و سپس وارد مرحله ثبت نام شود)

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 پاسخ