دانشگاه ملی فلوریدا

در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه ملی فلوریدا، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه  ملی فلوریدا را مطالعه نمایید.

 

دانشگاه ملی فلوریدا توسط اتحادیه دانشگاه ها و کمیته مدارس برای اعطای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر شناخته میشود.

دانشگاه ملی فلوریدا توسط قانون فدرال مجاز به ثبت نام دانشجویان بیگانه غیر مهاجر شده است.

دانشگاه ملی فلوریدا در طبقه بندی کالج ها و دانشگاه های بنیاد Carnegie قرار دارد. با توجه به شورای ملی اعتباربخشی و معادل سازی قانون باهاما، دانشگاه ملی فلوریدا دارای استاندارد NAECOB می باشد.

دانشگاه ملی فلوریدا، در منطقه شمال غربی شهرستان میامی واقع شده است. محوطه این دانشگاه حدود ۵۶۰۰۰ متر مربع است که شامل مراکز رسانه ای، دندان پزشکی، پزشکی، زبان، آزمایشگاه های کامپیوتری ، محل پذیرش، کافه تریا، مرکز مراقبت از کودکان و دفاتر اداری می باشد. پارکینگ دارای نور کافی است و ساختمان مجهز به آسانسور است . دو دانشکده در طبقه دوم مراکز خرید قرار دارند و مراکز گسترده ای برای دسترسی به افراد دارای ناتوانی جسمی وجود دارند. محوطه اصلی اش دارای ۴ ساختمان است. سوابق دانشجویی FNU در این محوطه قرار دارد.

دانشگاه ملی فلوریدا اولین کلاس خود را در ۴ ژانویه ۱۹۸۸ در شهر Hialeah ، فلوریدا، به عنوان موسسه بین المللی فلوریدا تحت مدیریت Dr. José Regueiro, Mrs. María C. Regueiro and Mr. Omar Sánchez برگزار کرد.

رشته های این موسسه شامل رشته های کسب و کار، کامپیوتر، دندانپزشکی، الکترونیک (در حال حاضرموجود نمی باشد)، پزشکی، paralegal و جهانگردی میشد. موسسه خیلی زود تبدیل به کالج بین المللی فلوریدا شد. دومین دانشکده  در تاریخ ۳ مارس ۱۹۸۹ در میامی بازگشایی شد و سومین داشگاه در ۵ مارس ۱۹۹۰ در میامی افتتاح شد.

کالج ملی فلوریدا به طور رسمی نام خود را در ۲۴ مارس ۲۰۱۲ بعد از دریافت تاییدیه توسط آژانس اعتبارسنجی به دانشگاه ملی فلوریدا تغییر داد تا برنامه های خود را در سطح پیشرفته تری ادامه دهد.

 

این دانشگاه در سال ۲۰۱۵ بر اساس نظام رتبه بندی QSدارای رتبه ۱۹۲ می باشد و ودر ۱۲۶ در نظام رتبه بندی Times می باشد.هم چنین این دانشگاه دارای رتبه ۵۰ در بین دانشگاه های آمریکایی می باشد.

مقاطع تحصیلی : کارشناسی، کارشناسی ارشد ، فوق دیپلم ، دیپلم

در حال حاضر،  FNU سه مدرک کارشناسی ارشد، ده مدرک کارشناسی، ۲۵ مدرک فوق دیپلم ، ۹ مدرک دیپلم و ۸ گواهی نامه ارائه می دهد.

 

رشته های دانشگاه :

کارشناسی ارشد MASTER DEGREE PROGRAMS:
مدیریت بازرگانی MBA Business Administration MBA
اداره خدمات بهداشتی MHA Health Serivices Administration MHS
کارشناسی ارشد در پرستاری MSN Master of Science in Nursing MSN

<br>
<hr />

 

کارشناسی BACHELORS DEGREE PROGRAMS:
حسابداری Accounting B.S.
مدیریت کسب و کار Business Administration B.S.
دادگاه کیفری Criminal Justice B.S.
خدمات بهداشتی درمانی Health Services Administration B.S.
مطالعات حقوق Legal Studies B.A.
علوم طبیعی Natural Sciences B.S.
پرستاری (BSN) Nursing ( BSN) B.S.
روانشناسی Psychology, Bachelor in Science
درمان تنفسی BS – RRT Respiratory Therapy BS – RRT

<br>
<hr />

 

هنر ASSOCIATE OF ART DEGREE PROGRAMS:
دانشیار هنر Associate of Art A.A.
حسابداری Accounting A.A.
اداره بازرگانی Business Administration A.A
جنایی عدالت Criminal Justice A.A.
آموزش Education A.A.
اداره خدمات بهداشتی Health Services Administration A.A.
مدیریت هتلداری Hospitality Management A.A.
مدیریت عمومی Public Administration A.A.
مطالعات Paralegal Paralegal Studies A.A.

<br>
<hr />

 

علوم ASSOCIATE OF SCIENCE DEGREE PROGRAMS:
حسابداری Accounting A.S.
اداره بازرگانی Business Administration A.S.
برنامه نویس کامپیوتر Computer Developer A.S.
فناوری اطلاعات Computer Information Tech. A.S.
بهداشت دهان و دندان Dental Hygiene A.S.
تکنولوژی آزمایشگاه دندانپزشکی Dental Laboratory Technology A.S.
تکنولوژی پزشکی سونوگرافی Diagnostic Medical Sonographer Technology A.S.
تکنولوژی کمک های پزشکی Medical Assisting Technology A.S.
تکنولوژی آزمایشگاه پزشکی Medical Laboratoy Technology A.S.
سیستم مدیریت شبکه Networking System Administrator A.S.
مدرک کارشناسی ارشد پرستاری Associate Degree in Nursing
دستیار درمانگر جسمانی Physical Therapist Assistant A.S.
فناوری رادیولوژیک Radiologic Technology A.S.
درمان تنفسی Respiratory Therapy A.S.
برنامه نویس وب Web page Developer A.S.

 

دیپلم CAREER EDUCATION DIPLOMA PROGRAMS:
تکنسین پایه X-Ray Basic X-Ray Technician
متخصص اداره کامپیوتر Computer Office Specialist
تکنسین آزمایشگاه دندانپزشکی Dental Laboratory Technician
پروتزهای کامل و جزئی DLT/Full and Partial Dentures
DLT/Crown and Bridge and Porcelain DLT/Crown and Bridge and Porcelain
منشی حقوق Legal Secretary
دستیار پزشکی Medical Assistant
حسابداری پزشکی Medical Coding and Billing Specialist
دبیر پزشکی Medical Secretary
گواهی نامه CERTIFICATE PROGRAMS:
اتوکد AutoCAD
مرکز تماس / خدمات مشتری Call Center/ Customer Services
اکوکاردیوگرافی بالینی Clinical Echocardiography
دستیار دندانپزشک Dental Assistant
انگلیسی به عنوان زبان دوم پایه English as a Second Language Basic
انگلیسی به عنوان زبان دوم در سطح متوسط English as a Second Language Intermediate
انگلیسی به عنوان زبان دوم در سطح متوسط بالا English as a Second Language High Intermediate
تکنسین مراقبت از بیمار Patient Care Technician
 <br>
<hr />

 ترم زمستان از اوایل ژانویه آغاز میگردد که شامل دو دوره A و B  میباشد کلیه رشته های تحصیلی دانشگاه در پاییز و در اواسط ماه فوریه آغاز می شوند.
 

هزینه های تحصیلی :

این دانشگاه به دانشجویان واجد شرایط بورسیه اعطا مینماید. و دارای خوابگاه در داخل وخارج از دانشگاه می باشد.هزینه ها به شرح جدول ذیل می باشد:

هزینه ها قیمت
کارشناسی ارشد
$۶۵۰.۰۰
دیپلم $۵۲۵.۰۰
کارشناسی $۴۰۰.۰۰
E.S.L. (دانشجویان بین الملل) $۱۸۵.۰۰
انگلیسی به عنوان زبان دوم $۲۴۷.۰۰
گواهی نامه $۴۰۰.۰۰
Credit by Examination $۲۵۰.۰۰
Dental Laboratory $۴۴۰.۰۰
پزشکی $۴۴۰.۰۰
اکوکاردیوگرافی بالینی $۴۲۵.۰۰
پرستاری $۴۲۵.۰۰
کارشناسی ارشد ۳۶ Credits /12 Months $۶۵۰.۰۰
مدیریت بازرگانی MBA ۳۶ Credits /12 Months $۶۵۰.۰۰
اداره خدمات بهداشتی MHA ۳۶ Credits /12 Months $۶۵۰.۰۰
کارشناسی ارشد در پرستاری MSN ۳۶ Credits /12 Months $۶۵۰.۰۰
کارشناسی ۱۲۰ Credits/42 Months $۵۲۵.۰۰ US
حسابداری ۱۲۰ Credits/42 Months $۵۲۵.۰۰ US
مدیریت کسب و کار ۱۲۰ Credits/42 Months $۵۲۵.۰۰ US
دادگاه کیفری ۱۲۰ Credits/42 Months $۵۲۵.۰۰ US
خدمات بهداشتی درمانی ۱۲۰ Credits/42 Months $۵۲۵.۰۰ US
مطالعات حقوق ۱۲۰ Credits/42 Months $۵۲۵.۰۰ US
علوم طبیعی ۱۲۰ Credits/42 Months $۵۲۵.۰۰ US
پرستاری (BSN) ۱۲۰ Credits/42 Months $۵۲۵.۰۰ US
روانشناسی ۱۲۰ Credits/42 Months $۵۲۵.۰۰ US
درمان تنفسی BS – RRT ۱۲۰ Credits/42 Months $۵۲۵.۰۰ US
هنر    
دانشیار هنر ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
حسابداری ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
اداره بازرگانی ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
جنایی عدالت ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
آموزش ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
اداره خدمات بهداشتی ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
مدیریت هتلداری ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
مدیریت عمومی ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
مطالعات Paralegal ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
علوم    
حسابداری ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
اداره بازرگانی ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
برنامه نویس کامپیوتر ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
فناوری اطلاعات ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
بهداشت دهان و دندان ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
تکنولوژی آزمایشگاه دندانپزشکی ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
تکنولوژی پزشکی سونوگرافی ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
تکنولوژی کمک های پزشکی ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
تکنولوژی آزمایشگاه پزشکی ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
سیستم مدیریت شبکه ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
مدرک کارشناسی ارشد پرستاری ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
دستیار درمانگر جسمانی ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
فناوری رادیولوژیک ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
درمان تنفسی ۲۴ Moths $۵۲۵.۰۰ US
برنامه نویس وب ۲۴ Moths

$۵۲۵.۰۰ US

<br>
<hr />

هزینه خوابگاهها برای دانشجویان بین المللی با توجه به نوع خوابگاه و خدمات آن ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار در ماه می باشد.

کلیه رشته های تحصیلی دانشگاه در پاییز و در اواسط ماه فوریه آغاز می شوند که دوره تحصیلی این ترم ۸ هفته می باشد.

 ترم زمستان از اوایل ژانویه آغاز میگردد که شامل دو دوره A و B  میباشد که به ترتیب ۱۶ هفته و ۸ هفته است. ترم تابستان نیز از اواسط ماه می شروع میشود که ۸ هفته میباشد.

مدارک لازم :

مدارک لازم جهت درخواست پذیرش از دانشگاه فلوریدا شامل موارد زیر می باشد.

  • اصل و ترجمه آخرین مدرک تحصیلی (فارسی و ترجمه شده)
  • رزومه فرد متقاضی
  • هدف نامه یا همان انگیزه نامه (SOP)
  • تصویر پاسپورت فرد متقاضی
  • هزینه ثبت درخواست پذیرش و بررسی مدارک
  • مدرک زبان, کارشناسی: حداقل آیلتس ۶، کارشناسی ارشد: حداقل ۶.۵ و دکترا حداقل ۷

تصاویری از دانشگاه Florida در ایالات متحده آمریکا

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 پاسخ