دانشگاه Charles Sturt

در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه Charles Sturt ، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه Charles Sturt را مطالعه نمایید.

 

دانشگاه Charles Sturt یک دانشگاه عمومی با چند پردیس در نیوساوت ولز، کیوئینرلند، ویکتوریا، و پایتخت استرالیاست. این دانشگاه در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده و آموزش های از راه دور مختلف را نیز در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می دهد.

بر طبق سایت QS رنکینگ دانشگاه Charles Sturt در میان دانشگاه های جهان، 801 است.

کشاورزی و علوم شراب سازی

 • لیسانس مدیریت بازرگانی کشاورزی
 • لیسانس علوم کشاورزی
 • لیسانس کشاورزی
 • لیسانس علوم عمومی (علوم)
 • لیسانس باغبانی
 • کارشناسی ارشد وکالت
 • لیسانس کسب و کار شراب
 • لیسانس علوم شراب
 • لیسانس علوم (افتخارات)
 • گواهی فارغ التحصیل در مدیریت تجارت کشاورزی
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در زمینه کشاورزی پایدار
 • دیپلم فارغ التحصیل از کشاورزی پایدار
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کشاورزی
 • کارشناسی ارشد کشاورزی پایدار
 • دکترای فلسفه
 • کارشناسی ارشد فلسفه

بهداشت و داروسازی

 • لیسانس علوم بالینی
 • لیسانس علوم عمومی
 • لیسانس علوم بهداشتی و توانبخشی
 • لیسانس علوم بهداشتی (غذا و تغذیه)
 • لیسانس علوم بهداشتی (بهداشت روان)
 • لیسانس علوم پرتودرمانی (با تخصص)
 • لیسانس علوم پزشکی (با تخصص)
 • لیسانس پرستاری – دیپلم کارشناسی ارشد پرستاری
 • لیسانس کاردرمانی
 • لیسانس فوق لیسانس
 • لیسانس داروسازی
 • لیسانس فیزیوتراپی
 • لیسانس پزشکی پدیده
 • لیسانس آسیب شناسی گفتار و زبان
 • لیسانس علوم (افتخاری)
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در ذهنیت کاربردی
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در مدیریت خدمات بهداشتی
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در تغذیه انسانی
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد (با تخصص)
 • دیپلم فارغ التحصیل کارشناسی بالینی (مقطع کارشناسی ارشد)
 • دیپلم فارغ التحصیل مدیریت خدمات بهداشتی
 • دیپلم فارغ التحصیل اولتراسوند پزشکی
 • دیپلم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد (با تخصص)
 • کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
 • استادیار علوم تابش پزشکی (با تخصص)
 • استادیار علوم پزشکی (با تخصص)
 • کارشناسی ارشد پزشکی (با تخصص)
 • کارشناسی ارشد روانشناسی
 • دکتر علوم بهداشتی
 • دکترای فلسفه

علوم حیوانی و دامپزشکی

 • لیسانس علوم دامپزشکی
 • لیسانس علوم اسب (با تخصص)
 • لیسانس علوم عمومی (علوم)
 • لیسانس زیست شناسی دامپزشکی / لیسانس علوم دامپزشکی
 • لیسانس فن آوری دامپزشکی
 • لیسانس علوم (افتخارات)
 • گواهی فارغ التحصیل در مدیریت مهره دار مخفی
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در رشته ارضی
 • دیپلم فارغ التحصیل از Ornithology
 • کارشناسی ارشد علوم حیوانی
 • دکترای فلسفه
 • دکتر دامپزشکی مطالعات
 • کارشناسی ارشد فلسفه
 • کارشناسی ارشد مطالعات دامپزشکی

کسب و کار

 • لیسانس حسابداری
 • لیسانس مدیریت بازرگانی کشاورزی
 • لیسانس کسب و کار (امور مالی)
 • لیسانس کسب و کار (مدیریت منابع انسانی)
 • لیسانس کسب و کار (بیمه)
 • لیسانس کسب و کار (مدیریت)
 • لیسانس کسب و کار (بازاریابی)
 • لیسانس مطالعات تجاری
 • لیسانس ارتباطات (تبلیغات) / لیسانس کسب و کار (بازاریابی)
 • لیسانس ارتباطات (روابط عمومی) / لیسانس از مطالعات تجاری
 • لیسانس علوم اجتماعی (روانشناسی) / لیسانس کسب و کار (مدیریت منابع انسانی)
 • لیسانس علوم اجتماعی (روانشناسی) / لیسانس کسب و کار (مدیریت)
 • لیسانس علوم اجتماعی (روانشناسی) / لیسانس کسب و کار (بازاریابی)
 • لیسانس کسب و کار (افتخارات)
 • گواهی فارغ التحصیل در مدیریت تجارت کشاورزی
 • گواهی فارغ التحصیل در مدیریت کسب و کار (Computing)
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در رهبری کسب و کار
 • گواهی فارغ التحصیلی در تجارت
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در حل اختلافات
 • گواهی فارغ التحصیل در امور مالی
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در برنامه ریزی مالی
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در مدیریت خدمات بهداشتی
 • گواهی فارغ التحصیل در مدیریت منابع انسانی
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در روابط صنعتی
 • گواهی فارغ التحصیلی در مدیریت (فناوری اطلاعات)
 • گواهی فارغ التحصیلی در مدیریت (حرفه ای)
 • گواهی فارغ التحصیلی در بازاریابی
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در تغییرات سازمانی
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در مربیگری و رهبری سازمان
 • گواهی فارغ التحصیل در حسابداری حرفه ای
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در مدیریت پروژه
 • مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
 • دیپلم فارغ التحصیلی حسابداری
 • دیپلم فارغ التحصیلی بازرگانی
 • دیپلم فارغ التحصیلی از حل اختلافات
 • دیپلم فارغ التحصیلی امور مالی
 • دیپلم فارغ التحصیل برنامه ریزی مالی
 • دیپلم فارغ التحصیلی مدیریت خدمات بهداشتی
 • دیپلم فارغ التحصیلی مدیریت (حرفه ای)
 • دیپلم فارغ التحصیلی مربیگری و رهبری سازمان
 • دیپلم فارغ التحصیلی مدیریت پروژه
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کشاورزی
 • کارشناسی ارشد امور مالی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (Computing)
 • کارشناسی ارشد مدیریت امور مالی (اجرای قانون و امنیت)
 • کارشناسی ارشد مدیریت امور مالی (با تخصص) (12 موضوع)
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (با تخصص) (16 نفر)
 • کارشناسی ارشد کسب و کار رهبری
 • کارشناسی ارشد بازرگانی (با تخصص) (12 موضوع)
 • استاد تجارت (با تخصص) (16 موضوع)
 • کارشناسی ارشد حل اختلافات
 • کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی (با تخصص)
 • کارشناسی ارشد مدیریت (فناوری اطلاعات – با تخصص)
 • کارشناسی ارشد مدیریت (نوآوری و کارآفرینی)
 • کارشناسی ارشد بازاریابی
 • کارشناسی ارشد حسابداری حرفه ای (12 موضوع)
 • کارشناسی ارشد حسابداری حرفه ای (16 نفر)
 • کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
 • دکتر مدیریت بازرگانی
 • دکترای فلسفه

صنایع ارتباطی و خلاق

 • لیسانس ارتباطات
 • لیسانس ارتباطات (تبلیغات و روابط عمومی)
 • لیسانس ارتباطات (تبلیغات)
 • لیسانس ارتباطات (تبلیغات) / لیسانس کسب و کار (بازاریابی)
 • لیسانس ارتباطات (روزنامه نگاری و مطالعات بین المللی)
 • لیسانس ارتباطات (روزنامه نگاری)
 • لیسانس ارتباطات (تمرین رسانه)
 • لیسانس ارتباطات (روابط عمومی)
 • لیسانس ارتباطات (روابط عمومی) / لیسانس از مطالعات تجاری
 • لیسانس ارتباطات (رادیو)
 • لیسانس ارتباطات (رسانه تئاتر)
 • لیسانس هنرهای خلاقانه و طراحی
 • کارشناسی هنر و طراحی خلاق (انیمیشن و جلوه های بصری)
 • لیسانس هنرهای خلاق و طراحی (تاریخ هنر)
 • لیسانس هنرهای خلاق و طراحی (هنر محیطی)
 • لیسانس هنرهای تجسمی و طراحی (هنرهای زیبا)
 • کارشناسی هنر و طراحی خلاق (طراحی گرافیک / عکاسی)
 • لیسانس هنرهای خلاق و طراحی (طراحی گرافیک)
 • لیسانس هنرهای خلاق و طراحی (عکاسی)
 • لیسانس هنرهای خلاق و طراحی (طراحی صدا)
 • لیسانس رسانه های ورزشی
 • لیسانس مرحله و صفحه (بازیگری)
 • لیسانس مرحله و صفحه (طراحی)
 • لیسانس مرحله و صفحه (تولید چند پلت فرم)
 • لیسانس مرحله و صفحه (طراحی صدا)
 • لیسانس مرحله و صفحه نمایش (تلویزیون)
 • گواهی فارغ التحصیل در ارتباطات (روزنامه نگاری)
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در ارتباطات (ارتباطات سازمانی)
 • استاد ارتباطات (با تخصص)
 • دکترای فلسفه

مهندسی

 • لیسانس فناوری / کارشناسی ارشد مهندسی (سیستم های شهری)
 • دکترای فلسفه

علوم محیط زیست و بازسازی محیط های خارجی

 • لیسانس علوم کاربردی (تفریحی در فضای باز و اکوتوریسم)
 • لیسانس علوم کاربردی (پارک ها، تفریحات و میراث)
 • لیسانس علوم محیطی (با تخصص)
 • لیسانس علوم و مدیریت محیط زیست
 • لیسانس علوم عمومی (علوم)
 • لیسانس علوم
 • لیسانس علوم (افتخارات)
 • گواهی فارغ التحصیل در مدیریت مهره دار مخفی
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در رشته ارضی
 • دیپلم فارغ التحصیل از Ornithology
 • کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست (با تخصص)
 • استاد اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
 • دکترای فلسفه
 • استاد فلسفه

علوم تمرین و ورزش

 • لیسانس آموزش و پرورش (بهداشت و تربیت بدنی)
 • لیسانس ورزش و علوم ورزشی (با تخصص)
 • لیسانس علوم عمومی (علوم)
 • لیسانس رسانه های ورزشی
 • دیپلم مطالعات ورزش
 • لیسانس علوم ورزشی (افتخارات)
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در تغذیه انسانی
 • استاد فیزیولوژی ورزش بالینی
 • دکترای فلسفه

خدمات انسانی و مددکاری

 • لیسانس هنر
 • لیسانس علوم بهداشتی (اوقات فراغت و بهداشت)
 • لیسانس مطالعات لیبرال (هنر)
 • لیسانس علوم اجتماعی (Gerontology و پیری سالم)
 • لیسانس علوم اجتماعی (رفاه اجتماعی)
 • کارشناسی کارشناسی
 • لیسانس عدالت کیفری (افتخارات)
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در اخلاق و مطالعات حقوق
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در جرنتولوژی
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در خدمات انسانی
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در خدمات انسانی (رفاه کودکان و نوجوانان)
 • دیپلم فارغ التحصیل از اخلاق و مطالعات حقوق (با تخصص)
 • استاد رفاه کودکان و نوجوانان
 • استاد اخلاق و مطالعات حقوق (با تخصص)
 • کارشناسی ارشد جئونتولوژی
 • کارشناسی ارشد خدمات انسانی
 • استاد کار اجتماعی (تمرین پیشرفته)
 • کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد
 • دکترای فلسفه
 • دکتر مددکار

فناوری اطلاعات، محاسبه و ریاضیات

 • لیسانس علوم کامپیوتر (با تخصص)
 • لیسانس آموزش (K-12)
 • لیسانس فناوری اطلاعات (با تخصص)
 • لیسانس حسابداری (افتخارات)
 • گواهی فارغ التحصیل در آمار کاربردی
 • گواهی فارغ التحصیل در مدیریت کسب و کار (Computing)
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در Cloud Computing و Virtualisation
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در امنیت سایبری
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در مطالعات و تحقیقات سایبری
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در صنعت رایانه
 • گواهی فارغ التحصیل در امنیت سیستم های اطلاعاتی
 • گواهی فارغ التحصیل در فناوری اطلاعات
 • گواهی فارغ التحصیل در مدیریت (فناوری اطلاعات)
 • گواهی فارغ التحصیل ریاضیات
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در توسعه نرم افزارهای موبایل
 • گواهی فارغ التحصیل در مدیریت شبکه ها و سیستم ها
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در مدیریت پروژه
 • دیپلم فارغ التحصیل فناوری اطلاعات
 • دیپلم فارغ التحصیل ریاضیات
 • دیپلم فارغ التحصیل مدیریت پروژه
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (Computing)
 • استاد ابر رایانه و مجازی سازی
 • استاد امنیت سایبری
 • استاد مطالعات و تحقیقات سایبر
 • استاد امنیت اطلاعات
 • استاد فناوری اطلاعات (با تخصص) (12 موضوع)
 • استاد فناوری اطلاعات (با تخصص) (16 موضوع)
 • استاد مدیریت (فناوری اطلاعات – با تخصص)
 • استاد توسعه برنامه های کاربردی موبایل
 • کارشناسی ارشد شبکه و مدیریت سیستم
 • استاد مدیریت پروژه
 • دکتر فن آوری اطلاعات
 • دکترای فلسفه

اطلاعات و مطالعات کتابخانه ای

 • لیسانس مطالعات اطلاعاتی (با تخصص)
 • گواهی فارغ التحصیل در بایگانی صوتی و تصویری
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در مدیریت اطلاعات
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در مطالعات اطلاعاتی
 • استاد آموزش (شبکه های دانش و نوآوری دیجیتال)
 • کارشناسی ارشد آموزش (کتابداری و تدریس معلم)
 • استاد اطلاعات رهبری
 • استاد مطالعات اطلاعاتی (با تخصص)
 • دکترای فلسفه

علوم پزشکی و دندانپزشکی

 • لیسانس علوم بالینی
 • لیسانس علوم دندانپزشکی
 • لیسانس علوم عمومی (علوم)
 • لیسانس علوم پرتودرمانی (با تخصص)
 • لیسانس علوم پزشکی (با تخصص)
 • لیسانس بهداشت روان (درمان و بهداشت)
 • لیسانس علوم (افتخارات)
 • دیپلم فارغ التحصیل دندانپزشکی
 • دیپلم فارغ التحصیل اولتراسوند پزشکی
 • استادیار علوم تابش پزشکی (با تخصص)
 • استادیار علوم پزشکی (با تخصص)
 • دکتر علوم بهداشتی
 • دکترای فلسفه

پرستاری، مامایی و بهداشت بومی

 • لیسانس علوم عمومی (علوم)
 • لیسانس علوم بهداشتی (بهداشت روان)
 • لیسانس پرستاری
 • لیسانس پرستاری – دیپلم کارشناسی ارشد پرستاری
 • لیسانس علوم (افتخارات)
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در مدیریت خدمات بهداشتی
 • دیپلم فارغ التحصیل مدیریت خدمات بهداشتی
 • دیپلم فارغ التحصیل مامایی
 • کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
 • استاد پرستاری (با تخصص)
 • دکتر علوم بهداشتی
 • دکترای فلسفه

پلیس، حقوق، امنیت و مدیریت اضطراری

 • مدرک کاردانی در رشته پلیس
 • لیسانس مدیریت مرزی
 • لیسانس عدالت کیفری
 • لیسانس مدیریت بحران
 • لیسانس حقوق
 • لیسانس حقوق / لیسانس عدالت کیفری
 • لیسانس پلیس
 • لیسانس پلیس (تحقیقات)
 • لیسانس ایمنی و امنیت عمومی
 • دیپلم تحقیقات پلیس
 • گواهی دانشگاه در ملزومات نیروی کار
 • لیسانس عدالت کیفری (افتخارات)
 • گواهی فارغ التحصیل در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم
 • گواهی فارغ التحصیل در مدیریت فوریت و انطباق
 • گواهی فارغ التحصیل در اداره گمرک
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در امنیت سایبری
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در مطالعات و تحقیقات سایبری
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در اخلاق و مطالعات حقوق
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در تحقیقات آتش نشانی
 • گواهی فارغ التحصیل در مورد تقلب و جرایم مالی
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • گواهی فارغ التحصیل در اداره درآمد بین المللی
 • گواهی فارغ التحصیل در رهبری و مدیریت (نظارت و امنیت)
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در مطالعات تروریسم و ​​امنیت
 • دیپلم فارغ التحصیل از مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم
 • دیپلم فارغ التحصیل از اداره گمرک
 • دیپلم فارغ التحصیل از اخلاق و مطالعات حقوق (با تخصص)
 • دیپلم فارغ التحصیل از جرایم مالی و مالی
 • دیپلم فارغ التحصیل از تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • دیپلم فارغ التحصیل رهبری و مدیریت (نظارت و امنیت)
 • دیپلم فارغ التحصیل از تروریسم و ​​مطالعات امنیتی
 • کارشناسی ارشد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم
 • استاد هنر (تجزیه و تحلیل اطلاعات)
 • کارشناسی ارشد مدیریت امور مالی (اجرای قانون و امنیت)
 • کارشناسی ارشد امور گمرکی
 • استاد امنیت سایبری
 • استاد مطالعات و تحقیقات سایبر
 • کارشناسی ارشد مدیریت اضطراری
 • استاد اخلاق و مطالعات حقوق (با تخصص)
 • استاد تقلب و جرم مالی
 • استاد رهبری و مدیریت (نظارت و امنیت)
 • استاد تروریسم و ​​مطالعات امنیتی
 • دکترای فلسفه
 • دکتر ایمنی عمومی

روان شناسی

 • لیسانس روانشناسی
 • لیسانس علوم اجتماعی (روانشناسی)
 • لیسانس علوم اجتماعی (روانشناسی) / لیسانس کسب و کار (مدیریت منابع انسانی)
 • لیسانس علوم اجتماعی (روانشناسی) / لیسانس کسب و کار (مدیریت)
 • لیسانس علوم اجتماعی (روانشناسی) / لیسانس کسب و کار (بازاریابی)
 • لیسانس علوم اجتماعی (روانشناسی) (افتخارات)
 • دیپلم فارغ التحصیل روانشناسی
 • استاد روانشناسی بالینی
 • استاد روانشناسی حرفه ای
 • دیپلم کارشناسی ارشد روانشناسی
 • دکترای فلسفه

علوم

 • لیسانس علوم عمومی (علوم)
 • لیسانس علوم
 • لیسانس علوم (افتخارات)
 • گواهی فارغ التحصیل ریاضیات
 • دیپلم فارغ التحصیل ریاضیات
 • استاد اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
 • دکترای فلسفه
 • استاد فلسفه

تدریس و آموزش

 • مدرک کارشناسی ارشد در آموزش بزرگسالان و حرفه ای
 • لیسانس آموزش بزرگسالان و حرفه ای (با تخصص ها)
 • لیسانس تحصیلات (تولد تا پنج سالگی)
 • لیسانس تحصیلات (دوران کودکی و ابتدایی)
 • لیسانس آموزش و پرورش (بهداشت و تربیت بدنی)
 • لیسانس آموزش (K-12)
 • لیسانس آموزش (ثانویه) – ورود صنایع
 • لیسانس آموزش و پرورش (فناوری و مطالعات کاربردی)
 • لیسانس مطالعات آموزشی
 • لیسانس آموزش در فضای باز
 • لیسانس آموزش (ابتدایی)
 • لیسانس آموزش (متوسطه)
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در بزرگسالان و حرفه ای
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در آموزش (با تخصص)
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در آموزش جامع
 • گواهینامه تحصیلات تکمیلی در زمینه آموزش آنلاین، باز و دوردست
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در آموزش و پرورش در آموزش عالی
 • گواهی فارغ التحصیل در آموزش انگلیسی به زبان اسپانیایی زبان های دیگر (TESOL)
 • گواهی فارغ التحصیل در زبان، فرهنگ و میراث ویراجیوری
 • دیپلم فارغ التحصیل آموزش بزرگسالان و حرفه ای
 • دیپلم فارغ التحصیل از زبان بزرگسالان، سواد آموزی و شمارش
 • استادیار آموزش بزرگسالان و حرفه ای
 • استاد آموزش (شبکه های دانش و نوآوری دیجیتال)
 • کارشناسی ارشد آموزش (کتابداری و تدریس معلم)
 • استاد آموزش (با تخصص)
 • استاد آموزش فراگیر
 • استاد آموزش بین المللی (رهبری مدرسه)
 • استاد رهبری آنلاین، باز و آموزش از راه دور
 • استاد تدریس (ابتدایی)
 • استاد آموزش (ثانویه)
 • کارشناسی ارشد تدریس زبان انگلیسی به سخنرانان دیگر زبانها (TESOL)
 • دکترای فلسفه

مطالعات عرفانی و دینی

 • لیسانس مطالعات اسلامی
 • لیسانس الهیات
 • لیسانس مطالعات اسلامی (افتخارات)
 • لیسانس الهیات (افتخارات)
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در کلاسیک عربی
 • گواهی فارغ التحصیل در مطالعات اسلامی معاصر
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در مطالعات اسلامی
 • گواهی تحصیلات تکمیلی در الاهیات
 • دیپلم فارغ التحصیل مطالعات پیری و روحی
 • دیپلم فارغ التحصیل از کلاسیک عربی
 • دیپلم فارغ التحصیل از مطالعات اسلامی معاصر
 • دیپلم فارغ التحصیل از مطالعات اسلامی
 • دیپلم فارغ التحصیل مشاوره Pastoral
 • دیپلم فارغ التحصیل از الاهیات
 • استاد مطالعات پیری و روستایی
 • استاد کلاسیک عربی
 • استاد مطالعات اسلامی معاصر
 • استاد مطالعات اسلامی
 • کارشناسی ارشد وزارت
 • استاد مشاور مشاوره ای (با تخصص)
 • استاد الهیات
 • دکتر وزارت
 • دکترای فلسفه
 • استاد مطالعات اسلامی (تحقیق)
 • استاد الهیات (تحقیق)

دوره های آموزشی دانشگاه Charles Sturt در ماه های فوریه، جولای و نوامبر شروع می شوند.

شهریه تحصیلی دانشگاه Charles Sturt در سال بین 19200 تا 28800 دلار استرالیاست.

دانشگاه Charles Sturt برای اسکان دانشجویان خارجی اقامت در homestay را در نظر گرفته است. دانشجویان بین المللی از این طریق می توانند با فرهنگ و سبک زندگی استرالیا ارتباط بهتری برقرار کنند.

هزینه homestay ها از $315 در هفته شروع می شود و اتاق، صبحانه، نهار آخر هفته، تسهیلات لباسشویی و دسترسی به تلفن را شامل می شوند.

دوره کارشناسی:

 • تکمیل ۱۲ سال تحصیل در مدرسه
 • تکمیل یا اشتغال به تحصیل در دانشگاه یا کالج

کارشناسی ارشد

 • برای اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد به مدرک تکمیل تحصیلات در مقطع کارشناسی در استرالیا یا معادل آن نیاز است.

الزامات زبان انگلیسی

مطقع کارشناسی

 • نمره کلی IELTS آکادمیک حداقل ۶ به طوری که نمره هیچ مهارتی زیر 5.5 نباشد.

مقطع کارشناسی ارشد

 • حداقل نمره کلی IELTS آکادمیک حداقل ۶ به طوری که نمره writing از ۶ کمتر نباشد و نمره مهارت های دیگر زیر 5.5 نباشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 پاسخ