دانشگاه UCB

در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه UCB ، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه UCB را مطالعه نمایید.

 

دانشگاه university of colorado boulderچگونه دانشگاهی  است؟
چگونه university of colorado boulder را معرفی میکنیم؟
آیا university of colorado boulderیک هدف خوب و مناسب برای شماست؟

در این متن کوتاه ما برخی از اطلاعات لازم در مورد دانشگاه UCB که دانشکده اصلی آن در روسیه  است ارائه می دهیم
لطفا توجه داشته باشید که اینها اطلاعات کلی  در مورد دانشگاه UCB است، شما همچنین می توانید بیشتر در مورد این دانشگاه تحقیق نموده و اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب کنید.
ما می خواهیم تأکید کنیم که قصد داریم به مشتریان خود صادقانه و بی طرفانه کمک کنیم، بنابراین برای اطلاعات بیشتر، شما را تشویق می کنیم که تحقیقات خود را نیز انجام دهید.
دانشگاه UCB یکی از موسسات معتبر علمی ماست و پیوند به وب سایت آن در پایان این مقاله یافت می شود.
یکی از اهداف این دانشگاه وجود ملیت های مختلف برای ایجاد جو چند فرهنگی برای دانشجویان و ارائه خدمات آموزشی مناسب، حرفه ای و معتبر برای دانشجویان است.
اگر میخواهید برای پذیرش  این دانشگاه اقدام کنید، ابتدا توصیه میکنیم این بررسی را بخوانید تا بیشتر درمورد انتخابی که در حال انجام آن هستید اطلاعات کسب کنید .
برای اطلاع از شرایط دقیق در مورد دانشگاه UCB ، کارکنان ما اقدام به تحقیق و جمع آوری برخی از اطلاعات به طور مستقیم از صفحه وب رسمی دانشگاه نموده اند ، بنابراین شما می توانید مطمئن شوید که اطلاعات معتبر و به روز شده هستند.
قبل از شروع به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد این دانشگاه، لطفا توجه داشته باشید که اگر ما به برخی از نکات منفی در کنار نکات مثبت در مورد موسسات و دانشگاه ها  در این صفحه اشاره میکنیم، در پی آسیب رساندن به شهرت آنها نیستیم. ما فقط می خواهیم دیدگاه مشتری های خود در مورد موسسات علمی و دانشگاه ها  را منعکس کنیم.

دانشگاه UCB در سال 1876 درColorado ساخته شد.

بر اساس وب سایت 4icu، رتبه بندی دانشگاه UCB 30 در روسیه و 34 در جهان است

Accounting – Master  Science (MS)

 • Actuarial Studies and Quantitative Finance – Certificate

Actuarial Studies

 •  

Aerospace Engineering Sciences – Bachelor  Science (BS)

Aerospace Engineering Sciences – Bachelor  Science (BS)

 •  

Aerospace Engineering Sciences – Doctor  Philosophy (PhD)

ASE

 •  

Aerospace Engineering Sciences – Master  Science (MS)

ASE

 •  

Aerospace Engineering Sciences – Professional Master  Science

(MSAES)

ASE

 •  

American Indian Law – Graduate Certificate

American Indian

Law

 •  

Animals and Society – Certificate

campus_10

 •  

Anthropology – Bachelor  Arts (BA)

ANTH

 •  

Anthropology – Doctor  Philosophy (PhD)

ANTH

 •  

Anthropology – Master  Arts (MA)

Anthropology – Master

Arts (MA)

 •  

Anthropology – Minor

ANTH

 •  

Applied Computer Science – Post-Baccalaureate Bachelor  Science

(BS)

ComputerScience

 •  

Applied Mathematics – Bachelor  Science (BS)

Applied_Math_2

 •  

Applied Mathematics – Doctor  Philosophy (PhD)

Applied_Math_2

 •  

Applied Mathematics – Master  Science (MS)

Applied_Math_2

 •  

Applied Mathematics – Minor

Applied_Math_2

 •  

Applied Mathematics – Professional Master’s Degree (PMD)

Applied_Math_2

 •  

Applied Shakespeare – Graduate Certificate

TheatreDance

 •  

Arabic – Minor

MEIS Certificate, Arabic Minor

 •  

Architectural Engineering – Bachelor  Science (BS)

AE

 •  

Architectural Engineering – Doctor  Philosophy (PhD)

AE

 •  

Architectural Engineering – Master  Science (MS)

AE

 •  

Architectural Engineering – Minor

ArchitecturalEngineeringGregor_Henze82GA

 •  

Arctic Studies – Certificate

InternationalAffairs

 •  

Art History – Bachelor  Arts (BA)

aaharthistory

 •  

Art History – Master  Arts (MA)

aaharthistory

 •  

Art History – Minor

aaharthistory

 •  

Art Practices – Bachelor  Arts (BA)

aahundergrad

 •  

Art Practices – Bachelor  Fine Arts (BFA)

aahundergrad

 •  

Art Practices – Master  Fine Arts (MFA)

ARTARTHISTORY

 •  

Art Practices – Minor

aahundergrad

 •  

Arts Administration – Graduate Certificate

Music

 •  

Arts  the Americas – Doctor  Philosophy (PhD)

aaharthistory

 •  

Asian Languages and Civilizations – Doctor  Philosophy (PhD)

ALC UndergradGrad, MA_PhD

 •  

Asian Languages and Civilizations – Master  Arts (MA)

ALC

UndergradGrad, MA_PhD

 •  

Asian Studies – Bachelor  Arts (BA)

AsainStudies

 •  

Asian Studies – Graduate Certificate

AsainStudies

 •  

Asian Studies – Minor

AsainStudies

 •  

Astrodynamics and Satellite Navigation Systems – Graduate

Certificate

Astrodynamics

 •  

Astronomy – Bachelor  Arts (BA)

AstrophysicalPlanetarySciences

 •  

Astronomy – Minor

AstrophysicalPlanetarySciences

 •  

Astrophysical and Planetary Sciences – Doctor  Philosophy

(PhD)

AstrophysicalPlanetarySciences

 •  

Atmospheric and Oceanic Sciences – Bachelor  Arts (BA)

AtmosphericOceanicSciences

 •  

Atmospheric and Oceanic Sciences – Doctor  Philosophy

(PhD)

AtmosphericOceanicSciences

 •  

Atmospheric and Oceanic Sciences – Graduate Certificate

AtmosphericOceanicSciences

 •  

Atmospheric and Oceanic Sciences – Master  Science (MS)

AtmosphericOceanicSciences

 •  

Atmospheric and Oceanic Sciences – Minor

AtmosphericOceanicSciences

 •  

Audiology – Doctor  Audiology (AuD)

SpeechLanguageHearingSciences

 •  

Behavioral Genetics – Graduate Certificate

Behavioral

Genetics

 •  

Biochemistry – Bachelor  Arts (BA)

ChemistryBiochemistry

 •  

Biochemistry – Doctor  Philosophy (PhD)

ChemistryBiochemistry

 •  

Biochemistry – Master  Science (MS)

ChemistryBiochemistry

 •  

Biochemistry – Minor

ChemistryBiochemistry

 •  

Biomedical Engineering – Minor

Electrical_engineering45Pt2GA

 •  

British and Irish Studies – Certificate

Bursars_Springcandids54GA

 •  

Business – Minor

BusinessAdministrationMBAcover108GA

 •  

Business Administration – Bachelor  Science (BS)

BA

 •  

Business Administration – Doctor  Philosophy (PhD)

Business

 •  

Business Administration – Master  Business Administration

(MBA)

BA

 •  

Business Analytics – Master  Science (MS)

BusinessAdministrationMBAcover108GA

 •  

Business Leadership – Certificate

BusinessIntensiveCertificate

 •  

Care, Health and Resilience – Certificate

care_health_resilience

 •  

Central and East European Studies – Certificate

central-east-

europe

 •  

Chemical Engineering – Bachelor  Science (BS)

CBE

 •  

Chemical Engineering – Doctor  Philosophy (PhD)

CBE

 •  

Chemical Engineering – Master  Science (MS)

ChemicalEngineeringKristi_Anseth_grads1GA

 •  

Chemical Physics – Doctor  Philosophy (PhD)

ChemistryBiochemistry

Chemical and Biological Engineering – Bachelor  Science (BS)

CBE

 •  

Chemistry – Bachelor  Arts (BA)

ChemistryBiochemistry

 •  

Chemistry – Doctor  Philosophy (PhD)

ChemistryBiochemistry

 •  

Chemistry – Master  Science (MS)

ChemistryBiochemistry

 •  

Chemistry – Minor

ChemistryBiochemistry

 •  

Chinese – Bachelor  Arts (BA)

Chinese BA, Minor

 •  

Chinese – Minor

Chinese BA, Minor

 •  

Civil Engineering – Bachelor  Science (BS)

Civil_Engineering188GA

 •  

Civil Engineering – Doctor  Philosophy (PhD)

Civil_Engineering188GA

 •  

Civil Engineering – Master  Science (MS)

Civil Engineering

 •  

Civil Engineering – Minor

Civil_Engineering188GA

 •  

Civil Engineering – Professional Master  Science (MSCVE)

Civil Engineering

 •  

Classics – Bachelor  Arts (BA)

Classics

 •  

Classics – Doctor  Philosophy (PhD)

Classics

 •  

Classics – Master  Arts (MA)

Classics

 •  

Classics – Minor

Classics

 •  

Cognitive Science – Certificate

CognitiveScienceCertificate

 •  

Cognitive Science – Doctor  Philosophy (PhD)

CognitiveScienceCertificate

 •  

Cognitive Science – Graduate Certificate

CognitiveScienceCertificate

 •  

Communication – Bachelor  Arts (BA)

Communication

 •  

Communication – Doctor  Philosophy (PhD)

Communication

 •  

Communication – Master  Arts (MA)

Communication

 •  

Communication – Minor

C

 •  

Comparative Ethnic Studies – Doctor  Philosophy (PhD)

EthnicStudies

 •  

Comparative Ethnic Studies – Graduate Certificate

EthnicStudies

 •  

Computational Linguistics – Master  Science (MS)

Linguistics

 •  

Computer Engineering – Minor

ElectricalEngineeringMilos_Popovic2GA

 •  

Computer Science – Bachelor  Arts (BA)

ComputerScience

 •  

Computer Science – Bachelor  Science (BS)

CS

 •  

Computer Science – Doctor  Philosophy (PhD)

CS

 •  

Computer Science – Master  Engineering (ME)

CS

 •  

Computer Science – Master  Science (MS)

ComputerScience

 •  

Computer Science – Minor

CS

 •  

Computer Science – Professional Master  Science (MSCPS)

ComputerScience

 •  

Computer and Network Security – Graduate Certificate

Enrollment_Stock55GA

 •  

Creative Writing – Master  Fine Arts (MFA)

English

 •  

Creative Writing – Minor

English

 •  

Critical Theory – Graduate Certificate

Critical Theory

 •  

Culture, Language and Social Practice – Graduate Certificate

Linguistics

 •  

Dance – Bachelor  Arts (BA)

TheatreDance

 •  

Dance – Bachelor  Fine Arts (BFA)

TheatreDance

 •  

Dance – Master  Fine Arts (MFA)

TheatreDance

 •  

Dance – Minor

TheatreDance

 •  

Development Studies – Graduate Certificate

Development

Studies

 •  

Digital Humanities – Graduate Certificate

Humanites

 •  

Earth Data Analytics – Foundations – Graduate Certificate

GEOG

 •  

Ecology and Evolutionary Biology – Bachelor  Arts (BA)

EcologyEvolutionaryBio

 •  

Ecology and Evolutionary Biology – Doctor  Philosophy (PhD)

EcologyEvolutionaryBio

 •  

Ecology and Evolutionary Biology – Master  Arts (MA)

EcologyEvolutionaryBio

 •  

Ecology and Evolutionary Biology – Minor

EcologyEvolutionaryBio

 •  

Economics – Bachelor  Arts (BA)

economics

 •  

Economics – Doctor  Philosophy (PhD)

economics

 •  

Economics – Minor

economics

 •  

Education – Curriculum and Instruction – Doctor  Philosophy

(PhD)

CirriculumandInstructionStephanie_Bosco164GA

 •  

Education – Curriculum and Instruction – Master  Arts (MA)

Education – Curriculum and Instruction – Master  Arts (MA)

 •  

Education – Learning Sciences and Human Development – Doctor

Philosophy (PhD)

Education

 •  

Education – Learning Sciences and Human Development – Master

Arts (MA)

Education

 •  

Education – Minor

Education – Minor

 •  

Education – Research and Evaluation Methodology – Doctor

Philosophy (PhD)

Education

 •  

Educational Equity and Cultural Diversity – Doctor  Philosophy

(PhD)

Educational Equity and Cultural Diversity

 •  

Educational Equity and Cultural Diversity – Master  Arts (MA)

Educational Equity and Cultural Diversity

 •  

Educational Foundations, Policy and Practice – Doctor  Philosophy

(PhD)

Educational Foundations

 •  

Educational Foundations, Policy and Practice – Master  Arts

(MA)

Educational Foundations

 •  

Electrical Engineering – Bachelor  Science (BS)

ELE

 •  

Electrical Engineering – Doctor  Philosophy (PhD)

ElectricalEngineeringRobotics_lab37GA

 •  

Electrical Engineering – Master  Engineering (ME)

ELE

 •  

Electrical Engineering – Master  Science (MS)

ELE

 •  

Electrical Engineering – Minor

ElectricalEngineeringRobotics_lab37GA

 •  

Electrical Engineering – Professional Master  Science (MSEE)

ElectricalEngineeringRobotics_lab37GA

 •  

Electrical Renewable Energy Systems – Minor

ElectricalEngineeringMilos_Popovic2GA

 •  

Electrical and Computer Engineering – Bachelor  Science (BS)

ElectricalEngineeringMilos_Popovic2GA

 •  

Elementary Education – Bachelor  Arts (BA)

EE

 •  

Embedded Systems Engineering – Graduate Certificate

ElectricalEngineeringMilos_Popovic2GA

Emergent Technologies and Media Art Practices – Doctor

Philosophy (PhD)

Emergent Technologies and Media Art

Practices – Doctor  Philosophy (PhD)

 •  

Emergent Technologies and Media Arts Practices – Graduate

Certificate

CMP

 •  

Energy Engineering – Minor

Biomedical Engineering

 •  

Engineering Entrepreneurship – Certificate

Engineering

Management

 •  

Engineering Entrepreneurship – Graduate Certificate

Engineering Entrepreneurship

 •  

Engineering Leadership – Certificate

Engineering Leadership

 •  

Engineering Management – Certificate

Engineering

Management

 •  

Engineering Management – Graduate Certificate

Engineering

Management

 •  

Engineering Management – Master  Engineering (ME)

Engineering Management

 •  

Engineering Management – Minor

Engineering Management

 •  

Engineering Physics – Bachelor  Science (BS)

Engineering

Physics

 •  

Engineering Plus – Bachelor  Science (BS)

Engineering Plus

 •  

Engineering for Developing Communities – Graduate Certificate

Engineering for Developing Communities

 •  

Engineering, Science and Society – Certificate

Engineering,

Science and Society

 •  

English – Bachelor  Arts (BA)

English

 •  

English – Doctor  Philosophy (PhD)

English

 •  

English – Master  Arts (MA)

English

 •  

English – Minor

English

 •  

Entrepreneurial Law – Graduate Certificate

Entrepreneurial

Law

 •  

Entrepreneurial Studies – Certificate

Entrepreneurial Studies

 •  

Environment – Master  the Environment (MENV)

EnvironmentalStudies

 •  

Environment, Policy and Society – Graduate Certificate

EnvironmentalStudies

 •  

Environmental Design – Bachelor  Environmental Design

(BEnvD)

Environmental Design – Bachelor  Environmental

Design (BEnvD)

 •  

Environmental Design – Minor

EnvironmentalDesignCINC_Solar26GA

 •  

Environmental Engineering – Bachelor  Science (BS)

Environmental Engineering Bachelor Degree Webpage full

 •  

Environmental Engineering – Doctor  Philosophy (PhD)

Environmental Engineering PhD Degree full

 •  

Environmental Engineering – Master  Science (MS)

Environmental Engineering Master Degree full

 •  

Environmental Engineering – Professional Master  Science

(MSENV)

Environmental Engineering Professional Master

Degree Full

 •  

Environmental Justice – Graduate Certificate

Environmental

Justice

 •  

Environmental Studies – Bachelor  Arts (BA)

EnvironmentalStudies

 •  

Environmental Studies – Doctor  Philosophy (PhD)

EnvironmentalStudies

 •  

Environmental Studies – Master  Science (MS)

EnvironmentalStudies

 •  

Ethnic Studies – Bachelor  Arts (BA)

EthnicStudies

 •  

Ethnic Studies – Minor

EthnicStudies

 •  

European Union Studies – Certificate

InternationalAffairs

 •  

Experience Design – Master  Fine Arts (MFA)

TheatreDance

 •  

Film Studies – Bachelor  Arts (BA)

FilmStudies

 •  

Film Studies – Bachelor  Fine Arts (BFA)

FilmStudies

 •  

Film Studies – Minor

FilmStudies

 •  

Finance – Master  Science (MS)

Enrollment_Stock88GA

 •  

Foundations  Western Civilization – Certificate

Foundations

Western Civilization

 •  

French – Bachelor  Arts (BA)

french-italian

 •  

French – Doctor  Philosophy (PhD)

french-italian

 •  

French – Master  Arts (MA)

french-italian

 •  

French – Minor

french-italian

 •  

GIS and Computational Science – Certificate

geography

 •  

Geography – Bachelor  Arts (BA)

GEOG

 •  

Geography – Doctor  Philosophy (PhD)

GEOG

 •  

Geography – Master  Arts (MA)

GEOG

 •  

Geography – Minor

GEOG

 •  

Geology – Bachelor  Arts (BA)

GeologicalSciences

 •  

Geology – Doctor  Philosophy (PhD)

GeologicalSciences

 •  

Geology – Master  Science (MS)

GeologicalSciences

 •  

Geology – Minor

GeologicalSciences

 •  

Geophysics – Doctor  Philosophy (PhD)

Geophysics

 •  

Geophysics – Graduate Certificate

Geophysics

 •  

German Studies – Bachelor  Arts (BA)

germanic-slavic

 •  

German Studies – Doctor  Philosophy (PhD)

germanic-

slavic

 •  

German Studies – Master  Arts (MA)

germanic-slavic

 •  

German Studies – Minor

germanic-slavic

 •  

Global Business – Certificate

GB

 •  

Global Engineering – Minor

Global Engineering

 •  

Global Environmental Affairs – Certificate

InternationalAffairs

 •  

Global Gender and Sexuality Studies – Certificate

WomenGenderStudies

 •  

Graduate Teacher Program – Graduate Certificate

Graduate

Teacher Program

 •  

Health Law and Policy – Graduate Certificate

Health Law and

Policy

 •  

Hebrew and Israel Studies – Minor

jwst_eyal

 •  

Higher Education – Master  Arts (MA)

EFPP

 •  

Hindi/Urdu – Minor

SALC Certificate, Hindi Minor

 •  

History – Bachelor  Arts (BA)

History

 •  

History – Doctor  Philosophy (PhD)

History

 •  

History – Master  Arts (MA)

History

 •  

History – Minor

History

 •  

Human Language Technology – Graduate Certificate

CognitiveScienceCertificate

 •  

Humanities – Bachelor  Arts (BA)

Humanites

 •  

Humanities – Minor

Humanites

4

Hydrologic Sciences – Graduate Certificate

GeologicalSciences

 •  

Information Science – Bachelor  Science (BS)

Information

Science

 •  

Information Science – Doctor  Philosophy (PhD)

Information Science

 •  

Information Science – Minor

Information Science

 •  

Integrative Physiology – Bachelor  Arts (BA)

IntegrativePhysiology

 •  

Integrative Physiology – Doctor  Philosophy (PhD)

IntegrativePhysiology

 •  

Integrative Physiology – Master  Science (MS)

IntegrativePhysiology

 •  

Interdisciplinary Documentary Media Practices – Graduate

Certificate

Interdisciplinary Documentary Media Practices

 •  

Interdisciplinary Documentary Media Practices – Master  Fine Arts

(MFA)

Interdisciplinary Documentary Media Practices

 •  

Interdisciplinary Quantitative Biology – Graduate Certificate

ChemBioEngineeringC2B2 lab 17

 •  

Intermedia Art, Writing and Performance – Doctor  Philosophy

(PhD)

Intermedia Art, Writing and Performance – Doctor

Philosophy (PhD)

 •  

International Affairs – Bachelor  Arts (BA)

InternationalAffairs

 •  

International Media – Certificate

InternationalAffairs

 •  

Italian – Bachelor  Arts (BA)

french-italian

 •  

Italian – Minor

french-italian

 •  

Japanese – Bachelor  Arts (BA)

Japanese BA, Minor

 •  

Japanese – Minor

Japanese BA, Minor

 •  

Jazz Studies – Certificate

Jazz Studies

 •  

Jewish Studies – Bachelor  Arts (BA)

Jewish_Studies_2

 •  

Jewish Studies – Minor

Jewish_Studies_2

 •  

Journalism – Bachelor  Arts (BA)

Journalism

 •  

Journalism – Master  Arts (MA)

Journalism

 •  

Journalism – Minor

Journalism

 •  

Journalism Entrepreneurship – Master  Arts (MA)

Journalism

 •  

Juvenile and Family Law – Graduate Certificate

Law

 •  

LGBTQ Studies – Certificate

LGBTQStudiesCertificate

 •  

Language Technology – Graduate Certificate

Language

Technology

 •  

Law – Juris Doctor  Laws (JD)

Juris Doctor  Laws

 •  

Law – Master  Laws (LLM)

Law

 •  

Law – Master  Studies in Law (MSL)

Law

 •  

Leadership Studies – Minor

Leadership Studies – Minor

 •  

Leadership and Community Engagement – Bachelor  Arts (BA)

Leadership and Community Engagement

 •  

Leadership and Management – Graduate Certificate

Leadership and Management

 •  

Lighting Design – Certificate

Lighting Design

 •  

Linguistics – Bachelor  Arts (BA)

Linguistics

 •  

Linguistics – Doctor  Philosophy (PhD)

Linguistics

 •  

Linguistics – Master  Arts (MA)

Linguistics

 •  

Linguistics – Minor

Linguistics

 •  

Managing Applied Research in Technology – Graduate

Certificate

Engineering Management

 •  

Materials Science and Engineering – Doctor  Philosophy (PhD)

MSE

 •  

Materials Science and Engineering – Master  Science (MS)

MSE

 •  

Mathematics – Bachelor  Arts (BA)

MATH

 •  

Mathematics – Doctor  Philosophy (PhD)

APPLIEDMATHEMATICS

 •  

Mathematics – Master  Arts (MA)

APPLIEDMATHEMATICS

 •  

Mathematics – Minor

MATH

 •  

Mechanical Engineering – Bachelor  Science (BS)

Mechanical Engineering

 •  

Mechanical Engineering – Doctor  Philosophy (PhD)

Mechanical Engineering

 •  

Mechanical Engineering – Master  Engineering (ME)

Mechanical Engineering

 •  

Mechanical Engineering – Master  Science (MS)

Mechanical Engineering

 •  

Mechanical Engineering – Professional Master  Science

(MSME)

Mechanical Engineering

 •  

Media Production – Bachelor  Arts (BA)

Interdisciplinary

Documentary Media Practices

 •  

Media Production – Minor

CMP

 •  

Media Research and Practice – Doctor  Philosophy (PhD)

Media Research and Practice – Doctor  Philosophy (PhD)

 •  

Media Studies – Bachelor  Arts (BA)

Media Studies

 •  

Media Studies – Minor

Media Studies

 •  

Media and Public Engagement – Master  Arts (MA)

Media

and Public Engagement – Master  Arts (MA)

 •  

Medieval and Early Modern Studies – Certificate

Medieval_Studies

 •  

Middle Eastern and Islamic Studies – Certificate

MEIS

Certificate, Arabic Minor

 •  

Molecular Biophysics – Graduate Certificate

ChemistryBiochemistry

 •  

Molecular, Cellular and Developmental Biology – Bachelor  Arts

(BA)

MCDB

 •  

Molecular, Cellular and Developmental Biology – Doctor  Philosophy

(PhD)

MCDB

 •  

Museology – Graduate Certificate

Museology

 •  

Museum and Field Studies – Master  Science (MS)

Museum and Field Studies – Master  Science (MS)

 •  

Music – Bachelor  Arts in Music (BAMus)

Music

 •  

Music – Bachelor  Music (BMus)

Music

 •  

Music – Doctor  Philosophy (PhD)

Music

 •  

Music – Master  Music (MMus)

Music

 •  

Music Education – Bachelor  Music Education (BMusEd)

Music Education Musicology

 •  

Music Education – Master  Music Education (MMusEd)

Music Education Musicology

 •  

Music Entrepreneurship – Certificate

Music Entrepreneurship

 •  

Music Technology – Certificate

Music Technology

 •  

Music Theory – Graduate Certificate

Music Theory – Graduate

Certificate

Musical Arts – Doctor  Musical Arts (DMA)

Musical Arts

 •  

Native American and Indigenous Studies – Certificate

Native

American and Indigenous Studies – Certificate

 •  

Native American and Indigenous Studies – Graduate Certificate

NAIS_071917

 •  

Natural Resources Law and Policy – Graduate Certificate

Natural Resources Law and Policy

 •  

Network Architecture – Graduate Certificate

Network

Architecture

 •  

Neuroscience – Bachelor  Arts (BA)

Neuroscience

 •  

Neuroscience – Doctor  Philosophy (PhD)

Neuroscience

 •  

Neuroscience – Graduate Certificate

Neuroscience

 •  

Neurosciences and Behavior – Certificate

Neuroscience

 •  

Nordic Studies – Minor

Nordic Studies

 •  

Oceanography – Graduate Certificate

AtmosphericOceanicSciences

 •  

Opera and Solo Vocal Performance – Graduate Certificate

TheatreDance

 •  

Operations and Information Management – Certificate

Sis

Sigma Statistical

 •  

Organizational Leadership – Master  Science (MS)

Organizational Leadership

 •  

Peace, Conflict and Security – Certificate

peace-and-conflict-

dove-wave

 •  

Performance Excellence in Technology Management – Graduate

Certificate

Engineering Management

 •  

Philosophy – Bachelor  Arts (BA)

Philosophy

 •  

Philosophy – Doctor  Philosophy (PhD)

Philosophy

 •  

Philosophy – Master  Arts (MA)

Philosophy

 •  

Philosophy – Minor

Philosophy

 •  

Physics – Bachelor  Arts (BA)

Physics

 •  

Physics – Doctor  Philosophy (PhD)

Physics

 •  

Physics – Master  Science (MS)

Physics

 •  

Physics – Minor

Physics

 •  

Political Science – Bachelor  Arts (BA)

Political Science –

Bachelor  Arts (BA)

 •  

Political Science – Doctor  Philosophy (PhD)

PoliticalSciences

 •  

Political Science – Minor

PoliticalSciences

 •  

Population Studies – Graduate Certificate

Population Studies

 •  

Portuguese – Minor

SpanishPortuguese

 •  

Power Electronics – Graduate Certificate

ElectricalEngineeringMilos_Popovic2GA

 •  

Project Management – Graduate Certificate

Bursars_Stockphotos14GA

 •  

Psychology – Bachelor  Arts (BA)

Psychology

 •  

Psychology – Doctor  Philosophy (PhD)

Psychology

 •  

Public Health – Certificate

geography

 •  

Quality Systems for Product and Process Engineering – Graduate

Certificate

Quality Systems

 •  

Quantitative Methods for Behavioral Sciences – Graduate

Certificate

Behavioral Genetics

 •  

Real Estate – Certificate

RealEstateMBA Orientation1ga

 •  

Real Estate – Master  Science (MS)

RealEstateMBA

Orientation1ga

 •  

Religious Studies – Bachelor  Arts (BA)

ReligiousStudies

 •  

Religious Studies – Master  Arts (MA)

ReligiousStudies

 •  

Religious Studies – Minor

ReligiousStudies

 •  

Remote Sensing – Graduate Certificate

Remote Sensing

 •  

Renewable and Sustainable Energy – Certificate

EnvironmentalStudies

 •  

Renewable and Sustainable Energy – Graduate Certificate

EnvironmentalStudies

 •  

Russian Studies – Bachelor  Arts (BA)

RS

 •  

Russian Studies – Master  Arts (MA)

GSLL_Russian_Festival_128PC

 •  

Russian Studies – Minor

RS

 •  

Science and Technology Policy – Graduate Certificate

EnvironmentalStudies

 •  

Signals and Systems – Minor

ELE

 •  

Six Sigma Statistical Practitioner – Graduate Certificate

Engineering Management

 •  

Social Innovation – Certificate

social_innovation

 •  

Socially Responsible Enterprise – Certificate

Socially

Responsible Enterprise

 •  

Sociology – Bachelor  Arts (BA)

Sociology

 •  

Sociology – Doctor  Philosophy (PhD)

Sociology

 •  

Sociology – Minor

Sociology

 •  

South Asian Languages and Civilizations – Certificate

SALC

Certificate, Hindi Minor

 •  

Space – Minor

Space

 •  

Spanish – Bachelor  Arts (BA)

SpanishPortuguese

 •  

Spanish – Doctor  Philosophy (PhD)

SpanishPortuguese

 •  

Spanish – Master  Arts (MA)

SpanishPortuguese

 •  

Spanish – Minor

SpanishPortuguese

 •  

Speech, Language and Hearing Sciences – Bachelor  Arts (BA)

SpeechLanguageHearingSciences

 •  

Speech, Language and Hearing Sciences – Doctor  Philosophy

(PhD)

SpeechLanguageHearingSciences

 •  

Speech, Language and Hearing Sciences – Master  Arts (MA)

SpeechLanguageHearingSciences

 •  

Speech-Language Pathology Assistant – Graduate Certificate

SpeechLanguageHearingSciences

 •  

Statistics – Minor

Applied_Math_2

 •  

Statistics and Data Science – Bachelor  Arts (BA)

Applied_Math_2

 •  

Strategic Communication – Bachelor  Science (BS)

StrategicCommunicationDaniel_Schaefer2GA

 •  

Strategic Communication Design – Master  Arts (MA)

StrategicCommunicationDaniel_Schaefer2GA

 •  

String Quartet Performance – Graduate Certificate

String

Quartet Performance

 •  

Supply Chain Management – Master  Science (MS)

Supply

Chain Management – Master  Science (MS)

 •  

Tax Emphasis – Graduate Certificate

Law

 •  

Taxation – Master  Science (MS)

Enrollment_Stock35GA

 •  

Teacher Licensure Program

Teacher Licensure Program

Teaching English to Speakers  Other Languages – Certificate

Linguistics

 •  

Technology Ventures and Product Management – Graduate

Certificate

Engineering Management

 •  

Technology, Arts and Media – Bachelor  Science (BS)

Technology, Arts and Media – Bachelor  Science (BS)

 •  

Technology, Arts and Media – Certificate

Technology, Arts

and Media

 •  

Technology, Arts and Media – Minor

Technology, Arts and

Media

 •  

Technology, Media and Society – Doctor  Philosophy (PhD)

 •  

Technology, Media and Society – Master  Science (MS)

 •  

Telecommunications – Doctor  Philosophy (PhD)

Telecommunications

 •  

Telecommunications – Master  Science (MS)

Telecommunications

 •  

Telecommunications – Professional Master  Science (MST)

Telecommunications

 •  

Telecommunications Policy – Graduate Certificate

Telecommunications

 •  

Theatre – Bachelor  Arts (BA)

TheatreDance

 •  

Theatre – Bachelor  Fine Arts (BFA)

TheatreDance

 •  

Theatre – Doctor  Philosophy (PhD)

TheatreDance

 •  

Theatre – Master  Arts (MA)

TheatreDance

 •  

Theatre – Minor

TheatreDance

 •  

Water Engineering and Management – Graduate Certificate

Engineering Management

 •  

Western American Studies – Certificate

WesternAmericanStudiesCertificate

 •  

Wireless Networks and Technologies – Graduate Certificate

Telecommunications

 •  

Women and Gender Studies – Bachelor  Arts (BA)

WomenGenderStudies

 •  

Women and Gender Studies – Graduate Certificate

WomenGenderStudies

 •  

Women and Gender Studies – Minor

WomenGenderStudies

 •  

Woodwind Performance – Graduate Certificate

Woodwind

Performance

 •  

Writing – Certificate

Writing

دانش آموزان می توانند دوره خود را در ژانویه  و  سپتامبر شروع کنند.

هزینه تحصیل در دانشگاه UCB
بستگی به رشته دارد اما به صورت کلی هزینه های سالانه :

لیسانس و سرتیفیکیت(گواهی مهارتی) فوق لیسانس
دانش جویان امریکایی 10,000-12,500 US$
(7,400-9,200 Euro)
10,000-12,500 US$
(7,400-9,200 Euro)
دانش جویان بین المللی 20,000 US$
(14,700 Euro)
20,000 US$
(14,700 Euro)

مدارک عمومی عبارتند از:

GMAT, ASAT , GRE  و ….   برای برخی از رشته ها
2 یا 3 نامه توصیه  نامه  از اساتید و یا معلمان مقطع قبلی
انگیزه نامه
دانشنامه مقطع قبلی به انضمام ریز نمرات
مدرک زبان (سطح آن با توجه به رشته مشخص خواهد شد)

هم خوابگاه های داخل دانشگاه و هم خوابگاه های خارج از محوطه ی  دانشگاه برای دانشجویان و متقاضیان دانشگاه  UCB وجود دارد. امکانات و محیط خوابگاه و نوع اتاق نقش تعیین کننده در قیمت اقامتگاه را دارند.
معمولا این قیمت ها از حدود سالانه ۱۰ هزار دلار تا ۲۲ هزار دلار  خواهند بود.

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 پاسخ